Nieuwe autoriteit & verbindend gezag

De autoriteitsfiguur verandert. Tal van mensen kunnen zich steeds minder op hun autoriteit, positie en/of deskundigheid beroepen. Vanzelfsprekende volgzaamheid en waardering nemen af. Autoriteit staat vaak synoniem voor macht en gehoorzaamheid.
Nieuwe autoriteit is krachtig, collectief gedragen en op respect gebaseerd gezag, die verbinding en dialoog tussen mensen stimuleert. Bij het opvoeden, het onderwijs, de zorg- en hulpverlening, het leidinggeven, het politiek bestuur, de dienstverlening, het overheidstoezicht, het omgaan met burgers, huurders, klanten. Belangrijk kenmerk van de gezagsuitoefening is, dat taal en gedragingen geweldloos zijn. 
De Vlas Consulting levert een bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van deze visie door middel van (beleids)advies, begeleiding van leidinggevenden,  professionals, teams en organisaties en (maatwerk)trainingen. 

[/column]

 

 

 

 

Herstelgericht werken

Vaak blijven niet-herstelde schade, verstoorde menselijke verhoudingen en conflicten betrokkenen lang achtervolgen.  Zij raken van elkaar verwijderd. De aanpak is meestal (ver)oordelend of straffend van aard. Vaak spelen gevoelens van sociale onveiligheid en/of van machteloosheid.
Herstelgericht werken is gefocust op het bespreekbaar maken en herstel van de aangerichte schade, verstoorde relaties en/of conflicten. Basisprincipe is, dat alle betrokken meedenken bij het herstel. Herstelgericht werken is vooral een houding en cultuur. Het vormt een belangrijke basis voor sociale veiligheid, integriteit en samenwerking. In arbeidssituaties, het onderwijs, de zorg- en hulpverlening.
De Vlas Consulting verzorgt trainingen voor leidinggevenden,  professionals, teams en organisaties en adviseert bij casuïstiek en het toepassen van herstelgericht werken.


[/row]


waarheen
waarheen
waarheen

herstelgericht werken

7 november 2019, Nieuw Hydepark Doorn, Introductie cursusdag

Basis voor sociale veiligheid en integriteit. Methodiek voor herstellen van schade en relaties bij conflicten en anti-sociaal/integer gedrag (onderwijs, gezondheidszorg, overheid, (semi)profit organisaties)

herstelgericht werken

7 november 2019, Nieuw Hydepark Doorn, Introductie cursusdag

Basis voor sociale veiligheid en integriteit. Methodiek voor herstellen van schade en relaties bij conflicten en anti-sociaal/integer gedrag (onderwijs, gezondheidszorg, overheid, (semi)profit organisaties)

 

13 januari 2020, Nieuw Hydepark Doorn, start driedaagse opleiding Moderator herstelgericht werken

Sluit aan op de introductie cursusdag. Praktijkopleiding voor het begeleiden van herstelgericht werken in teams en organisaties en voor het leiding geven aan herstelgerichte gesprekken.

 


herstelgericht werken

7 november 2019, Nieuw Hydepark Doorn, Introductie cursusdag

Basis voor sociale veiligheid en integriteit. Methodiek voor herstellen van schade en relaties bij conflicten en anti-sociaal/integer gedrag (onderwijs, gezondheidszorg, overheid, (semi)profit organisaties)

 

13 januari 2020, Nieuw Hydepark Doorn, start driedaagse opleiding Moderator herstelgericht werken

Sluit aan op de introductie cursusdag. Praktijkopleiding voor het begeleiden van herstelgericht werken in teams en organisaties en voor het leiding geven aan herstelgerichte gesprekken.

 

 

herstelgericht werken

[/column]

7 november 2019, Nieuw Hydepark Doorn

 


[/row]​

samenwerking De Vlas Consulting werkt samen met
samenwerking

 

samenwerking
rwrwrwrwrw

Ò

dd dfdf
dd dfdf

ddddfffffdfdfdfd 😎

 

Profiel van De Vlas Consulting

De Vlas Consulting is een onafhankelijk bureau voor advies, begeleiding, training en onderzoek. Wij bieden expertise aan bij ontwikkelings-, veranderings- en vernieuwingsprocessen op individueel, team- en organisatieniveau. Ook maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties kunnen van onze diensten gebruik maken.

Vragen van mensen

De vragen van de mensen die wij in ons werk ontmoeten, raken de kern van hun bestaan. Zij gaan over bijvoorbeeld waardigheid of respect, zingeving, sociale veiligheid en duurzaamheid of duurzame inzetbaarheid. Deze vragen hangen samen met  voor hen betekenisvolle ervaringen in leven, studie, werk, organisatie en maatschappij. Zij spelen in verschillende situaties en rollen: bij leidinggevende zijn, professional zijn, vrijwilliger zijn en mens zijn.

Portfolio

De portfolio van De Vlas Consulting kenmerkt zich door hoogwaardig maatwerk.

Verrijking van taakvaardigheden en consultancy

Onze activiteiten en diensten zijn te onderscheiden in:
– verrijking van taakvaardigheden: ontwikkelen en verzorgen van cursussen, opleidingen, masterclasses;
– consultancy: advies, begeleiding en onderzoek.

Werkveld

De contacten en de dienstverlening van De Vlas Consulting hebben zich de afgelopen jaren uitgebreid naar een breed werkveld. Enerzijds door in-company opdrachten, anderzijds door de opleidingen en masterclasses aan de vele cursisten.

Ons werkveld omvat:

Onderwijs

primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universiteiten

samenwerking

herstelgericht werken

Herstelgericht werken