Reacties van deelnemers aan onze opleidingen

(in verband met privacybescherming worden geen persoonsgegevens gepubliceerd)

 

Vandaag, zoals beloofd, mijn collega geconfronteerd. Over hoe ik mij voel. Wat mijn schade is. En belangrijk, wat mijn gewenste situatie zou zijn. Pakte heel goed uit. Neemt heel veel blokkades weg. Wilde u het wel even laten weten.
(introductieopleiding Herstelgericht werken)

 

Dank voor de prikkels! De opleidingsdag ‘Conflicten en oplossingsrichtingen verbinden’ was inspirerend en laat me buiten de kaders denken.
(masterclass Vertrouwenspersoon en conflicten. Oplossingsgericht verbinden van mensen)

 

Ik heb een leuke en leerzame dag gehad. De kleine groep had een goede sfeer, en er was zinnige interactie. Ik vind je als docent duidelijk, helder en rustig. Je hebt veel toepasbare kennis van de materie. De content was duidelijk, en de map is een goed naslagwerk. De locatie en de verzorging als lunch en koffie was prima.
(masterclass Wangedrag en grensoverschrijdend gedrag in het werk. Hoe bewaken van gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit van professionals)
 

We vonden de cursusinhoud verrassend en inspirerend. Door de behandeling van het onderwerp vanuit meerdere invalshoeken kregen we gedurende de dag een andere visie op de in de ochtend geschetste situaties. We vonden het een meerwaarde dat we daar zaten vanuit meerdere beroepsgroepen, omdat zo inzichtelijk werd dat dit thema niet alleen zorg gerelateerd is.De accommodatie was prima en de lunch goed verzorgd.
(masterclass Wangedrag en grensoverschrijdend gedrag in het werk. Hoe bewaken van gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit van professionals)

 

‘Ik wil je heel erg bedanken voor de bijeenkomsten  rond de praktijkopleiding vertrouwenspersoon. Het is  zeer nuttig om  op meta-niveau over de organisatie waar je  werkt na te denken. Ik heb veel van je geleerd. De  persoonlijke benadering heb ik zeer gewaardeerd.  In de toekomst zou ik  graag nog een keer een cursus bij je willen volgen.’
(praktijkopleiding Vertrouwenspersoon)

 

‘Ik heb onlangs als beginnend vertrouwenspersoon aan de basiscursus Vertrouwenspersoon deelgenomen, een interessante cursus met verdieping op tal van terreinen verbonden met het werk van een vertrouwenspersoon. Zowel de juridische aspecten als de praktijk komen in ruime mate aan bod. Uitwisseling van ervaringen met andere deelnemers, wat belangrijke input levert voor de discussies met elkaar, maakt een belangrijk onderdeel uit van de stof. Met een prettige docent, die veel ruimte laat voor inbreng van de deelnemers, is het plezierig om het werk van een vertrouwenspersoon te bediscussiëren. In de bijgeleverde cursusmap kan ik alles nog eens nalezen. De accommodatie is prima en ook de lunches en de catering in de cursusruimte zijn uitstekend. Ik zal de cursus bij iedere enthousiaste startende vertrouwenspersoon aanbevelen.’
(praktijkopleiding Vertrouwenspersoon)

 

‘Ik heb de praktijkopleiding coördinatie ARBO, preventie, gezondheid/verzuim (arbocoördinator/-preventie- medewerker 2017) als een goed op de praktijk toegesneden opleiding ervaren. Er was veel ruimte voor eigen inbreng en casuïstiek. De cursusleider, Koos de Vlas, nam hier ook ruim de tijd voor en voorzag deze inbreng van een passend theoretisch kader (wet-/regelgeving). Daarnaast werkte het stimulerend om met collega’s uit andere organisaties en werkvelden bezig te zijn met arbeidsomstandigheden. Het delen van kennis en ervaring van cursisten onderling is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. Kortom, een zinvolle, leuke en inspirerende opleiding!’
(praktijkopleiding Arbocoördinator/arbopreventiemedewerker)

 

‘Koos maakt in een vrij korte tijd helder, wat er nodig is om een sociaal veilige cultuur te hebben binnen een organisatie. Hoe het komt dat het momenteel niet zo is of beter kan weerlegt hij aan de hand van een curve van Haim Omer, de beweging die je met elkaar als collega’s in kan zetten om tot een sociaal veiligere cultuur te komen, word stap voor stap besproken. Ik ga zeker aan de slag met de principes die Koos gedeeld heeft en vond het een prettig cursus. Bedankt.’
(masterclass Wangedrag en grensoverschrijdend gedrag in het werk. Hoe bewaken van gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit van professionals)

 

‘Ik heb deze masterclass als zeer nuttig ervaren dankzij het uitgebreide naslagwerk dat ter beschikking werd gesteld, de duidelijke uitleg van de trainer waardoor ik een heel goed en breed beeld heb verkregen betreffende deze materie en de (nieuwe) inzichten die zijn verworven in de toepasbaarheid bij vraagstukken binnen de eigen werkomgeving. De praktische voorbeelden van zowel de trainer als voortvloeiend uit interactie met alle deelnemers waren erg verhelderend en leerzaam. Ik hecht eraan om mijn waardering uit te spreken tegenover de heer Koos de Vlas die ik deze dag een beetje heb mogen leren kennen. Ik heb hem ervaren als een zeer bevlogen en enthousiaste persoonlijkheid en professional. Zijn manier van communiceren en de elan waarmee hij zijn expertise heeft gedeeld typeren hem van kruin tot teen. Al met al een verrijking waarvan ik heb genoten en met veel plezier op terug kijk. Fantastisch! Koos, hartelijk dank daarvoor!’
(masterclass Wangedrag en grensoverschrijdend gedrag in het werk. Hoe bewaken van gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit van professionals)

 

Ik heb deze masterclass als zeer interessant en nuttig ervaren (echte eye-opener). De start van de ochtend vond ik alleen iets te uitgebreid, zat niet veel vaart in. Daarna aanzienlijk beter. Docent: kan zeer pakkend vertellen. Sfeer onderling goed. Cursusmateriaal. Prima. Accommodatie: kan niet beter!
(masterclass Wangedrag en grensoverschrijdend gedrag in het werk. Hoe bewaken van gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit van professionals)

 

‘De masterclass “Passief geweld en oplossingsgericht geweldloos sociaal communiceren” volgde ik op een prachtige locatie in de bossen bij Lunteren. We werkten in een kleine groep met deelnemers uit verschillende beroepsgroepen. De masterclass gaf inzicht in “verborgen” oordelen en meningen in taal, die frustratie en agressie kunnen opwekken. Ook was een concrete methodiek beschikbaar, die behulpzaam is bij bemiddeling in conflicten en/of samenwerkingsproblematiek. Wat mij betreft een aanzet om kritisch te reflecteren in de praktijk en te oefenen met de methodiek in de praktijk.’
(masterclass Passief geweld en oplossingsgericht geweldloos sociaal communiceren)

 

‘De inhoud en de werkwijze vond ik interessant. Vooral de onderdelen  “verbindende gesprekken”,  “kernvragen gesprekken” en “stappen gesprekken”. Op het eerste gezicht een simpele opsomming van interactie-instrumenten. Echter bij de uitleg door de trainer en de praktijkvoorbeelden die hij terloops gebruikte om de theorie inzichtelijk te maken, werd mij steeds meer duidelijk dat mij handvatten werden aangereikt waarmee ik mijn gesprekken op een efficiënte manier kan voeren. Ook kan ik deze theorie gebruiken om in mijn vertrouwens- en/of hulpverlenende gesprekken het probleem daar te laten waar het zich afspeelt. Een grote valkuil voor hulpverleners en vertrouwenspersonen, in elk geval wel voor mij. In deze tak van werken een wezenlijk onderdeel voor zowel cliënt als de vertrouwenspersoon. De trainer gaf duidelijke hints aan de hand van de theorie waardoor het evenwicht tussen cliënt en werker gewaarborgd blijft. Kortom: erg interessant, vooral de aanzetten om de materie ook eens vanuit andere hoeken te benaderen. Het cursusmateriaal geeft aanleiding tot verdere verdieping, de accommodatie was uitstekend. In een prachtige natuurlijke omgeving. De verzorging was erg goed. Daarnaast ook de open en hartelijke sfeer in de groep en de manier waarop de trainer daarmee omging. U kunt trots zijn op zoveel deskundigheid, maar vooral kunt u trots zijn op de ontspannen manier van overbrengen!’
(masterclass Vertrouwenspersoon en oplossingsgericht verbinden van mensen)

 

‘Inhoud. Erg interessant. Ik heb echt veel opgestoken en zie mijn eerste ‘klant’ met vertrouwen tegemoet. Eye opener was ook dat dit heel toepasbaar is in mijn werk als woonconsulent.
Werkwijze en materiaal. Fijn dat we met een kleine groep waren. Theorie en praktijk werden mooi gecombineerd. Veel uitgewisseld met ervaren VP. Goed dat je de belangrijkste punten uit de PowerPoint haalde en fijn om naslagwerk te hebben in de map.
Docent. Je brengt stof erg enthousiast en inspirerend. Geeft verhalen en ideeën de ruimte. Leuk hoe je actualiteit betrekt.
Accommodatie. Briljant, vooral de boswandeling en airco!’
(masterclass Vertrouwenspersoon en oplossingsgericht verbinden van mensen)

 

‘Wij hadden ons aangemeld voor deze masterclass omdat we binnen onze school te maken hadden met een moeilijke situatie en wij sterk behoefte hadden aan een manier om oplossingsgericht geweldloos sociaal te communiceren. Het was heel prettig dat de groep niet groot was, waardoor er veel aandacht kon zijn voor ieders situatie. Ons eigen probleem kon daarom ook goed aan de orde komen. De trainer was er heel sterk in om via de concrete situaties naar algemene principes te verwijzen.  De theoretische onderbouwing van de aanpak vonden we ook erg sterk. Hij plaatste de ervaren problemen in een breder perspectief. We hebben daardoor ook voldoende meegekregen om er thuis verder over na te denken. De locatie midden in de bossen met een goede catering was ook heel prettig. We zijn ons trouwens op dit moment binnen onze school met een klein groepje aan het verdiepen in de ideeën van Haim Omer!
(masterclass Oplossingsgericht geweldloos sociaal communiceren)

 

‘De titel van de masterclass Oplossingsgericht geweldloos sociaal communiceren sprak mij, als vertrouwenspersoon, erg aan. Wat ik vooral zocht was een theoretische ondergrond voor communicatie. Op instinct krijg ik contact en blijft er communicatie, zonder dat er geweld aan te pas komt. Maar hoe zit dat nu precies. Rond communicatie, geweld en welke theoretische kaders kun je hierin aanbrengen. Vooral het concept “nieuwe autoriteit” was voor mij onbekend en plaats het in een nieuw kader. Het heeft mijn verwachting zeker beantwoord en ben er  weer over aan het denken gezet. Fijn!!’
(masterclass Oplossingsgericht geweldloos sociaal communiceren)

 

‘Het was een ontspannen dag met een heldere uitleg van de diverse onderdelen. Ik denk daarbij met name aan: Uitleg / inhoud van het begrip ‘verbinding’; daaraan gekoppeld geeft me het begrip “meedenker”  en de bespreking daarvan, meer houvast; het was voor mij ook goed om de verschillende werksoorten waarbinnen cliëntvertrouwenspersonen werkzaam kunnen zijn, mee te maken.De manier waarop jij  presenteert  getuigt van een grote know how van de respectievelijke praktijken waarbinnen de casuïstiek  zich afspeelde. Goed om mee te maken!’
(masterclass Vertrouwenspersoon en eigen (veranderende) positie)

 

‘Voor mij gaf de masterclass een goede en verhelderende indruk van inhoud, programma en mogelijkheden. De ingebrachte ervaringen / casussen werden door Koos met enthousiasme behandeld en gaven inspiratie en mogelijkheden om mee verder te gaan in de dagelijkse praktijk. Zeer de moeite waard!’
(masterclass Vertrouwenspersoon en eigen (veranderende) positie)

 

‘Ik vond de cursus zeer duidelijk en verhelderend, er was voldoende ruimte om een casus van je eigen werkomgeving door te geven en te bepraten. Er werd ook voldoende tijd vrij gemaakt voor de veranderende status van de vertrouwenspersoon. De docent die de hele dag in goede banen heeft geleid, was goed te volgen en legde alles duidelijk en helder uit; er was altijd plaats voor vragen en opmerkingen. Dus al met al een aanrader voor iedere vertrouwenspersoon om deze of een andere masterclass van dit opleidingsinstituut te volgen.’
(masterclass Vertrouwenspersoon en eigen (veranderende) positie)

 

‘Ik vond het een interessante masterclass waarbij een aantal belangrijke punten naar voren kwamen zoals verbinden en samenwerken en met name met elkaar hierover in gesprek gaan. De opbouw was goed en er werden ook praktijk voorbeelden gegeven en besproken. De docent geeft op een prettige manier de informatie en heeft veel kennis van zaken. Cursusmateriaal is prima, je krijgt een map met uitgebreide informatie en naslag werk mee. De accommodatie ligt een beetje ver weg voor mij maar is erg mooi gelegen in het bos en de versnaperingen zijn meer dan prima.’
(masterclass Oplossingsgericht Regie nemen en Verbinden bij (arbeids)Conflicten)

 

‘Zoals ik tijdens de cursus al heb aangegeven vond ik de cursus heel fijn. Inhoudelijk prima en duidelijk. Zeer prettige interactie. Veel ruimte voor inbreng. Hele prettige sfeer. Kortom prima cursus waar ik veel van geleerd heb en ook heel enthousiast door ben geworden.’
(praktijkopleiding Vertrouwenspersoon)
 

‘Ik heb de cursus als erg prettig ervaren. Vooral de ruimte voor eigen inbreng, de manier van lesgeven, van saaie kost als regel en wetgeving toch iets interessanter maken door gebruik van praktijk voorbeelden, de dialoog aan gaan met elkaar, de vaak interessante praktijk voorbeelden spreken mij erg aan. Het cursus materiaal is nu nog mooi te gebruiken als “naslag werk” De aanvullingen die gedaan zijn met allerlei internetsites zijn ook erg handig. De accommodatie is erg prettig gekozen, ligging een beetje centraal in het land, de ligging in het bos is voortreffelijk  en ook de catering is uitstekend verzorgd. Totale indruk van de cursus prima, een echte aanrader.’
(praktijkopleiding Arbocoördinator/arbopreventiemedewerker)

 

‘Mijn leerdoelen om meer kennis te vergaren over mijn rol, positie, functie taken en bevoegdheden als vertrouwenspersoon zijn met de praktijkopleiding Vertrouwenspersoon volledig ingevuld. Ik heb meer inzicht gekregen in de ontwikkelingen en veranderingen ten aanzien van de functie van vertrouwenspersoon het wettelijk en juridisch kader. Door het gering aantal deelnemers was er veel ruimte voor intervisie en vraag gestuurde invulling van de dagen. De docent was zeer ervaren en deskundig. Door de samenstelling van de groep en de prettige sfeer ontstond er veel interactie. Er was voldoende gelegenheid om  vraagstukken gemeenschappelijk te onderzoeken aan de hand van de besproken theorie. Met name dialogisch denken en de verbindende rol van de vertrouwenspersoon bij conflicten en miscommunicatie is uitvoerig aan de orde geweest. Kortom een inspirerende en praktische training waar ik in de praktijk wat mee kan.’
(praktijkopleiding Vertrouwenspersoon)

 

‘Vooral het bekijken van de kant van de professional is in het onderwijs natuurlijk niet altijd gebruikelijk.  Veel wordt beoordeeld/ bekeken vanuit de grote organisatie en vanuit de leerling en ouders. Dit was dus verhelderend. Met name onderdeel handelingsverlegenheid vond ik interessant.’
(masterclass Sociale Veiligheid en Integriteit in Onderwijs & Dienstverlening)