Privacyverklaring

In het kader van haar activiteiten legt De Vlas Consulting persoonlijke gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde opleidingen, certificaten, verstrekte informatie en adviezen, onderzoekresultaten. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst en om met u of uw organisatie te kunnen communiceren over en ten behoeve van onze activiteiten.
De Vlas Consulting respecteert uw privacy. De persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden. Ook degenen waarmee De Vlas Consulting gezamenlijk activiteiten uitvoert, zijn gehouden om zorgvuldig  en vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens.

Wanneer opdrachtgevers en cursisten ons informatie over de eigen organisatie verstrekken, wordt ook daarmee vertrouwelijk omgegaan.

Eventuele klachten kunt u bespreken met Koos de Vlas. Wanneer u zich wilt afmelden voor informatie of bepaalde gegevens wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar office@devlas.com.