Voor meer informatie klik op ‘opleidingen’ in menubalk

Communicatie & Gespreksvoering

Oplossingsgerichte dialogische gesprekken voeren
Samenwerken & Dialogisch Communiceren

Oplossingsgericht dialogisch meedenken bij (arbeids)conflicten
Oplossingsgericht regie nemen en verbinden bij (arbeids)conflicten
‘Passief’ geweld en oplossingsgericht geweldloos/verbindend communiceren
Oplossingsgericht communiceren bij en over ‘negatieve’ emoties
Lastige onderwerpen en gedrag bespreekbaar maken
(Integriteit) Dilemma’s in de eigen professie

Vertrouwenspersonen, Klachten- en Ombudsfunctionarissen, Mediators

Vertrouwenspersoon welzijn/sociale veiligheid/integriteit/conflictoplossing (5 dagen)
Vertrouwenspersoon en eigen (veranderende) positie
Vertrouwenspersoon en oplossingsgericht verbinden van mensen bij (arbeids)conflicten
Sociaal veilig en integer werken bij wangedrag in dienstverlening, overheid en onderwijs
Adviseren over sociale veiligheid en integriteit van professionals in organisaties
De (helpende) professional kijkt in de spiegel
Integriteit en oerdriften op de werkvloer
(Integriteit) dilemma’s in de eigen professie
Herstelgericht werken bij conflicten, grensoverschrijdend en niet-integer gedrag

Zie ook bij ‘Communicatie & Gespreksvoering’

Integriteit, (arbeids)Conflicten, Sociale Veiligheid

Sociaal veilig en integer werken bij wangedrag in onderwijs, overheid en dienstverlening
Oplossingsgerichte dialogische gespreksvoering bij (arbeids)conflicten
Oplossingsgericht verbinden van mensen bij (arbeids)conflicten
Leidinggeven aan de samenhang tussen sociale veiligheid, integer handelen en samenwerken
Integriteit en oerdriften op de werkvloer
(Integriteit) dilemma’s in de eigen professie
Coördinatie integriteit (verdieping)
Herstelgericht werken bij conflicten, grensoverschrijdend en niet-integer gedrag

Arbeid & Gezondheid Veiligheid Welzijn HRM

Coördinatie arbo, preventie, gezondheid/verzuim (5 dagen)
Coördinatie arbo, preventie, gezondheid/verzuim (verdieping)
Wat wordt van de arbocoördinator/arbopreventiemedewerker verwacht
De (helpende) professional kijkt in de spiegel
(Integriteit) dilemma’s in de eigen professie
Psycho-sociale arbeidsbelasting
Duurzame inzetbaarheid en work-life-engagement (preventiebeleid)
Case-gesprekken

Zie ook bij ‘Communicatie & Gespreksvoering’

Leidinggeven, Coachen, Samenwerken, Vertrouwen, Team- en Organisatieleren

Oplossingsgericht leidinggeven en verbinden van mensen bij (arbeids)conflicten
Leidinggeven en lastige onderwerpen en gedrag bespreekbaar maken
De (helpende, docerende, leidinggevende) professional kijkt in de spiegel
Samenwerken & Dialogisch Communiceren
(Integriteit) dilemma’s in de eigen professie
Sociale veiligheid en integer handelen van professionals in dienstverlening, overheid en onderwijs
Leidinggeven aan de samenhang tussen sociale veiligheid, integer handelen en samenwerken
De minimale manager of coach
Authentiek zijn in de eigen professie
Wat wil ik in mijn loopbaan en leven

Zie ook bij ‘Communicatie & Gespreksvoering’

Meer- en Hoogbegaafden Onderwijs & Begeleiding