WORKSHOPS NIEUWE AUTORITEIT & VERBINDEND GEZAG

 

Het implementeren van nieuwe autoriteit en verbindend gezag is een voortdurend leerproces. Heel nuttig en zinvol is het doorgeven aan elkaar van ervaringen met het vorm geven van de ankerfuncties van nieuwe autoriteit en verbindend gezag.

 

De Vlas Consulting biedt verschillende workshops aan, waarin verschillende aspecten van nieuwe autoriteit en verbindend gezag worden belicht en geoefend.

Deze workshops kunnen een dagdeel maar ook korter of langer duren, afhankelijk van het onderwerp, het te bereiken doel en dergelijke.

Ze kunnen met open inschrijving en in-company worden verzorgd.

 

Onderwerpen

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

. introductie nieuwe autoriteit en verbindend gezag

. implementatie van ankerfuncties

. dialogisch en verbindend communiceren

. waakzame zorg

. geweldloos verzet

. ondersteuningsnetwerk

. samenwerken en dialogisch communiceren

. communicatie tussen culturen

. geweldloos communiceren

. passief geweld in taal

. bespreekbaar maken van gevoelens en behoeften

. zelfonderzoek (meerdaags, in samenwerking met Caspers Consultancy)

. leraar en verbindend gezag

. hulpverlener en verbindend gezag

. leidinggevende en verbindend gezag

. (semi)overheid en verbindend gezag

 

De workshopprogramma’s worden in overleg met opdrachtgevers vastgesteld.

 

Meer informatie
Neem voor meer informatie of voor overleg over de mogelijkheden voor uzelf, uw organisatie, uw team of uw groep contact op met Koos de Vlas.