HERSTELGERICHT WERKEN – TRAININGEN

Het implementeren van herstelgericht werken is een voortdurend leerproces. Heel nuttig en zinvol is het doorgeven aan elkaar van werkwijzen om herstelgesprekken nog beter te laten verlopen.

De Vlas Consulting biedt verschillende trainingen aan, waarin verschillende aspecten van herstelgericht werken worden belicht en geoefend.

Deze trainingen kunnen een dagdeel maar ook korter of langer duren, afhankelijk van het onderwerp, het te bereiken doel en dergelijke.

Ze kunnen met open inschrijving en in-company worden verzorgd.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

. herstelgericht werken en leidinggeven

. bespreekbaar maken van gevoelens en behoeften

. cirkelgesprekken bij vergaderingen

. herstelgerichte gesprekken met leerlingen/studenten

. geweldloos communiceren

. dialogisch en verbindend communiceren

. herstelgericht werken bij conflicten

. schaamte en omgaan met schaamte

. herstelgericht werken in zorg- en hulpverlening

. gespreksvormen voor verbetering leef- en werkklimaat

. communicatie tussen culturen

. cirkelgesprekken bij frustraties of weerstand

. herstelgerichte gesprekken bij intervisie

. herstelgerichte gesprekken bij dienstverlening (overheid-burgers, woningcorporatie-huurders e.d.)

De workshopprogramma’s worden in overleg met opdrachtgevers vastgesteld.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of voor overleg over de mogelijkheden voor uzelf, uw organisatie, uw team of uw groep contact op met Koos de Vlas.