Inschrijfvoorwaarden voor opleidingen en trainingen met open inschrijving

Inschrijving voor een opleiding of training kan met behulp van het inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kan digitaal verzonden worden via de website van De Vlas Consulting. De inschrijving kan ook per e-mail of per post worden gedaan. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging. Na de inschrijving geldt voor de deelnemer een bedenktijd van veertien dagen.


Betaling

De deelnemer of zijn/haar organisatie ontvangt een factuur. Het opleidingsgeld wordt binnen veertien dagen na de factuurdatum en voor de opleidingsdatum overgemaakt naar de bankrekening van De Vlas Consulting onder vermelding van het factuurnummer.


Annulering

De deelnemer of zijn/haar organisatie kan de inschrijving altijd schriftelijk annuleren tot zes weken voor het begin van de opleiding of trainingsdag. Het betaalde opleidingsgeld (excl. Inschrijfgeld €50,- p.p./cursusdag) wordt dan teruggestort. Daarna blijft de deelnemer of organisatie het volledige opleidingsgeld verschuldigd. Zijn/haar plaats kan altijd door een collega worden ingenomen; deze persoon wordt vóór de opleiding of trainingsdag schriftelijk aangemeld.

De Vlas Consulting behoudt zich het recht voor de opleiding of training bij onvoldoende deelname of overmacht te annuleren. Het betaalde opleidingsgeld wordt dan volledig aan de deelnemer of zijn/haar organisatie geretourneerd.

 

Deelnamekosten open inschrijving
De deelnemer gaat akkoord met de deelnamekosten zoals die zijn vermeld in de website bij de informatie over de opleiding of training. De bij de één- en meerdaagse opleidingen en trainingen met open inschrijving vermelde deelnamekosten gelden per persoon en zijn inclusief lunch, studiemateriaal en inschrijfgeld (€50,- p.p./cursusdag). De deelnamekosten zoals genoemd bij de halfdaagse opleidingen en trainingen zijn zonder lunch en inclusief studiemateriaal en aangepast inschrijfgeld (€25,- p.p.). Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. Voor in-company opleidingen, trainingen en diensten wordt een aparte offerte gemaakt.

 

Accreditatie

De Vlas Consulting is geaccrediteerd door Lloyd’s Register Nederland B.V. en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Privacyverklaring

zie hiervoor privacyverklaring.

 

Copyright

Op het aan deelnemers ter beschikking gestelde studiemateriaal berust het copyright.  Dit studiemateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitalisering, sociale media of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vlas Consulting.

 

Klachtenregeling

Eventuele klachten kunt u bespreken met Koos de Vlas. Op klachten wordt binnen vier weken gereageerd en zij worden vertrouwelijk behandeld. Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan een onafhankelijke derde (DVEN, dhr. H.J.A. Baas, tel: 0512-362445) worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. De uitspraak hiervan is bindend en eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en een indicatie wordt gegeven over de termijn hiervan. Ingediende klachten worden geregistreerd en worden bewaard gedurende de afhandeling ervan.