Vertrouwensfunctionaris en eigen (veranderende) positie

 • masterclass ( 1 dag )
 • 10 - 16 uur
 • € 450 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 350 voor tweede en volgende persoon van zelfde organisatie.
 • 25 september 2023 (Doorn); 18 september 2023 (Bakkeveen)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

elfd

 

Deze masterclass  is een interactieve trainingsdag, waarin (lastige) vragen centraal staan over het omgaan met uw eigen positie en professionaliteit. Hoe gaat u om met geheimhouding en verschoningsrecht? Welke bevoegdheden heeft u bij conflicten en werkprocessen? Hoe verhoudt u zich tot de directie? Wat kunt u met herstelrecht doen? Is uw rol en positie aan het veranderen? Hoe kunt u uw zichtbaarheid vergroten?

 

De eigen rol en positie verandert
Veel vertrouwensfunctionarissen merken dat de aard van de problemen verandert, omdat de samenleving verandert. Organisaties veranderen ook. De positie, rol en taken van de vertrouwensfunctie staan onder druk of worden onduidelijk. Die kunnen vaak niet meer blijven zoals vroeger. Vertrouwensfunctionarissen moeten steeds meer in staat zijn om met complexiteit om te gaan. 

Meestal werkt de vertrouwensfunctionaris op basis van een statuut. Vaak is het statuut al enige tijd geleden opgesteld, maar nooit geactualiseerd en aangepast aan de opvattingen en eisen van deze tijd.

 

Veranderende kennis en vaardigheden

Welke kennis en vaardigheden worden in deze tijd gevergd? Denk aan geheimhouding, verschoningsrecht, verhouding tot de directie, bevoegdheden, zichtbaarheid in de organisatie, rechtsbescherming, herstelrecht, conflicten, machtsongelijkheid, klokkenluidersproblematiek, sociale veiligheid, professionele integriteit, stijl van leidinggeven, uitoefening van druk in het werk, psychosociale preventie.

Tijdens deze trainingsdag worden de verschillende veranderingen waarmee de vertrouwensfunctie te maken heeft, uitgebreid toegelicht en besproken. U kunt bovendien uw eigen vragen en praktijksituaties inbrengen en uw ervaringen delen met collega’s. De trainingsdag is interessant voor deelnemers met enige ervaring, maar ook voor hen die nog moeten beginnen.

 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld (let wel: een cursusdag is zo om, niet alles kan besproken worden!):

 • veranderingen in vertrouwensfunctie
 • veranderingen in samenlevingsproblematiek
 • verschillen en overeenkomsten tussen vertrouwensfuncties
 • uw rol en taak bij conflicten, sociale onveiligheid, niet-integer gedrag en werkprocessen
 • uw bevoegdheden en juridische aspecten
 • vertrouwensfunctie en (eigen) integriteit
 • vertrouwensfunctie en klokkenluiders
 • geheimhouding, verschoningsrecht en rechtsbescherming
 • uw positie in de organisatie en uw verhouding tot directie en leidinggevenden
 • uw eigen zichtbaarheid in de organisatie
 • statuut vertrouwensfunctie
 • nieuwe gespreksvormen
 • bespreken van eigen casuïstiek deelnemers

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij de situaties van de deelnemers. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. Deze kunt u vooraf en tijdens de trainingsdag inbrengen.
Aandacht wordt besteed aan de specifieke situatie bij het onderwijs, de (gezondheids)zorg en hulpverlening, de overheidsinstellingen de (semi)profit sectoren. Het wordt altijd gewaardeerd dat de deelnemers uit verschillende werkvelden komen.

 

U kunt deelname aan deze masterclass ook gebruiken om kennis te maken met de functie van vertrouwensfunctionaris en/of als opstart naar de vijfdaagse praktijkopleiding voor vertrouwensfunctionarissen.

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De training wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep
Iedereen die een vertrouwensfunctie vervult (medewerkers, studenten/leerlingen, cliënten, leden e.d.), (beleids)adviseurs sociale veiligheid/integriteit, leden van klachtencommissies, klachtenfunctionarissen, leidinggevenden,  p&o/hrm-adviseurs, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden.
De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg, hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg contact op met Koos de Vlas.