Vertrouwenspersoon-Klachtenfunctionaris en integriteit

 • masterclass ( 1 dag )
 • 10.00 - 16.00 uur (Bakkeveen); 13.00 - 19.00 uur (Doorn)
 • € 450 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, maaltijd, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 350 p.p. 2e e.v. persoon van zelfde organisatie.
 • 25 september 2024 (Doorn); 11 september 2024 (Bakkeveen)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

Er wordt vaak gekeken naar de integriteit van anderen. Maar tegen welke integriteitsvragen loopt u bij uzelf aan? Wat is rechtvaardig handelen? Hoe komt u geloofwaardig over? Wanneer kunt u zelf een klokkenluider zijn? Hoe gaat u om met het belang van degene die u betaalt? Hoe weegt u uw dilemma’s af? Hoe gaat u om met uw gevoelens en uw praktische waarden?

 

Integriteitsvragen 

Mensen met een vertrouwens- en klachtenfunctie (en anderen) hebben vaak ook bij zichzelf integriteitsvragen. Bijvoorbeeld: een cliënt vraagt uw hulp bij een ‘probleem’ met de werkgever of organisatie die u voor uw vertrouwens- en klachtenfunctie betaalt. Hoe gaat u om met uw onafhankelijkheid en (economische) zelfstandigheid? Wanneer stelt u misstanden in een team of organisatie aan de orde? Hoe gaat u om met uw betrokkenheid en vertrouwelijkheid ? Zo zijn er veel meer vragen op het gebied van bijvoorbeeld machtsongelijkheid, machtsmisbruik, misstanden, arbitraire gevolgen bij de toepassing van regelgeving. Waar trekt u uw grenzen? Wat is voor u het goede om te doen?

 

Gevoelens en praktische waarden
Bij het afwegen van wat het beste is om te doen, zijn er vaak meerdere handelingsopties. Hoe maakt u de afweging en de keuze? Wat kunt u wel en niet verantwoorden en waarom? U moet voor uzelf lastige afwegingen maken. De keuze is niet altijd eenvoudig. Aan de handelingsopties kunnen zowel bezwaren als voordelen verbonden zijn. Onbewust spelen gevoelens en praktische waarden door in de keuzes die u als professional maakt. Tijdens de trainingsdag maakt u kennis met het toepassen van praktische waarden bij dilemma’s. Aan de hand van concrete casuïstiek van de deelnemers worden de verschillende stappen van het dilemma onderzoek behandeld. 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • wat is integriteit?
 • wat is professionele integriteit?
 • kenmerken van dilemma’s
 • casuïstiek m.b.t. bijv. machtsongelijkheid, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, klokkenluiden, rechtvaardigheid
 • wat zijn praktische waarden?
 • toepassen van praktische waarden bij dilemma’s
 • oefening dilemma-onderzoek
 • toepassingsmogelijkheden
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
Er wordt gebruik gemaakt van casuïstiek die door de deelnemers zelf wordt ingebracht. De resultaten van de training zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De opleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil oriënteren op integriteit in het werk van de vertrouwens- en klachtenfunctie.

Vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen, hulpverleners, docenten, directeuren, leidinggevenden, adviseurs, leden van ondernemingsraden en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.