Samenwerken en Dialogisch en Verbindend Communiceren

  • masterclass ( 1 dag )
  • 10 - 16 uur
  • € 425 p.p. (incl. trainingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
  • op aanvraag en in-company
  • Conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Samenwerken vraagt om dialoog. Dialoog betekent samenwerken.

Goede dialogische en verbindende communicatie is de smeerolie die de samenwerking goed laat lopen.

 

Samenwerken is meedenken

Samenwerken kunt u breed opvatten. Samenwerken speelt niet alleen met een collega of met een medewerker/teamlid.

Ook als u een professional bent die met burgers, bedrijven, verenigingen, cliënten, huurders, patiënten, studenten/leerlingen e.a. werkt, is het van essentieel belang om goed samen te werken en dialogisch en verbindend te communiceren met degene waarvoor u zich inzet.

 

Samenwerken betekent dat u als professional met degene waarmee u samenwerkt, kunt meedenken. Het gaat er om, dat u op dezelfde golflengte met uw gesprekspartner komt om zo een goed gesprek aan te kunnen gaan.
De valkuil van de professional is, dat hij of zij meteen in oplossingen denkt en/of de eigen mening poneert en in discussie gaat. Dat is niet altijd bevorderlijk om met de ander op dezelfde golflengte te komen.

 

Er is veel behoefte aan professionals die kunnen meedenken, die zich kunnen verplaatsen in de vragen en denkwijzen van de ander.

Dialogisch en verbindend communiceren met collega’s en anderen  bevordert ook, dat u en uw collega’s niet op uw eigen eilandje blijven werken, dat u bijvoorbeeld ook medewerkers van andere afdelingen beter begrijpt en met hen meedenkt (en omgekeerd natuurlijk).

 

Met uw gesprekspartners communiceren en meedenken vraagt om speciale vaardigheden.
U heeft nodig dat u gericht en effectief kunt meedenken en de goede vragen weet te stellen om aansluiting te krijgen bij de interne dialoog of zelfspraak die in uw gesprekspartner speelt.

Uiteraard zal ook bij uw gesprekspartner belangstelling voor uw interne dialoog en zelfspraak moeten kunnen ontstaan. Met dialogisch communiceren kunt u dat bevorderen.

 

Interne dialoog

Mensen hebben over van alles een interne dialoog. Ze zijn dan bezig met zelfspraak. Dat geldt zowel voor u zelf als voor anderen waarmee u samenwerkt of communiceert.

 

Bij die interne dialoog of zelfspraak gaat het dikwijls om een complex proces en om dilemma’s en het maken van keuzes.Als u daarover iets aan anderen vertelt, dan doet u dat meestal in de vorm van een verhaal. Mensen zijn in principe verhalenvertellers. Misschien dat de een dat meer doet dan de ander. 

In die interne dialoog bent u bezig met wat u raakt, wat u belangrijk vindt, wat u aan het hart gaat en misschien ook waar uw hart naar uitgaat.

 

Wilt u succesvol met anderen samenwerken en communiceren, en op een golflengte met de ander komen, dan helpt het om iets te weten en te begrijpen van de interne dialoog van die ander.

Wat vindt uw gesprekspartner erg belangrijk? Wat triggert hem/haar, wat gaat hem/haar aan het hart? En waar gaat zijn/haar hart naar uit?
En anderzijds: Wat vindt u zelf erg belangrijk? Wat triggert u en wat gaat u aan het hart? En waar gaat uw hart naar uit?

 

Mensen zijn verhalenvertellers

Wat mensen graag doen, is hun eigen verhaal vertellen. In hun verhaal willen ze iets vertellen over belangrijke gebeurtenissen, gevoelens, behoeften, verlangens. Ze houden niet altijd van vraag- en antwoordspelletjes of vragenlijsten. Het goede gesprek tussen mensen heet ook wel de externe dialoog.

 

In de externe dialoog is het van belang ruimte te geven aan het kunnen vertellen van het persoonlijke verhaal. Dus aan gevoelens, behoeften en verlangens, die in de interne dialoog van mensen spelen. Ook als het om zakelijke gesprekken gaat. Mensen hebben behoefte aan goede onderlinge betrekkingen, ook in hun werk.     

 

Dialogisch en verbindend communiceren is er op gericht, dat tijdens de externe dialoog (tussen mensen) de interne dialoog van mensen aan de orde komt. Dus ook de gevoelens, behoeften en verlangens van alle betrokkenen. En niet alleen de zakelijke aspecten. U komt dan meer te weten over wat voor uw gesprekspartner onduidelijk is, welke dilemma’s bij hem/haar spelen, over de voors en tegens bij de afwegingen en keuze die iemand bezig is te maken. Ook als de oplossing al wel duidelijk is, dan nog kunnen er vragen rijzen over de weg waarlangs verbeteringen kunnen of moeten worden gerealiseerd. Dat kunt u te weten komen, als u met de goede vragen uw gesprekspartner zijn/haar verhaal kan laten doen. En u kunt dan beter uw verhaal en uw afwegingen vertellen.

 

Begeleiding bij dialogisch en verbindend communiceren

De workshop biedt u of uw team/afdeling tools aan. Om beter vragen te kunnen beantwoorden, zoals: Wat is nu het goede om te doen voor u zelf, voor de collega, medewerker, cliënt, leerling/student of ander persoon? Wat is het beste om met de betreffende persoon te bespreken en af te spreken of aan hem of haar te adviseren? Wat is de verstandige keuze tussen twee goede oplossingen of tussen twee minder goede (-omdat er geen betere is-) oplossingen?
Hoe pakt u het samenwerkingsproces goed aan, zodat u op een effectieve en bevredigende wijze samen met de betrokkene(n) afwegingen maakt? Hoe stelt u zich bij deze afwegingen op een coöperatieve, systematische en professionele manier op? Afwegingen die niet oppervlakkig zijn; ze raken aan dieperliggende emoties en hebben morele aspecten.
Voor de uitvoering van de conclusies heeft u en/of de betrokkene(n) soms veel moed nodig.

 

Dialogische aanpak van samenwerken

Het gaat in essentie om een dialogische aanpak van samenwerken.
De dialogische en verbindende gesprekswijze helpt u om u beter te verplaatsen in de schoenen van uw gesprekspartner en beter te begrijpen waar het hem of haar écht om gaat. U weet het gesprek met deze werkwijze te richten en tot resultaat te brengen. U voorkomt dat er verharding van standpunten optreedt en bevordert weerstand (‘defensieve routines’) wordt ontlopen.
Een dialogische aanpak van samenwerken dwingt u en uw medewerker, cliënt of leerling/student om samen systematisch na te denken over wat in de betreffende casuïstiek er werkelijk toe doet en van wezenlijk belang is.
De dialogische en verbindende gespreksmethode is ook goed toepasbaar bij teamoverleg, intervisie, coaching, counseling, (cultuur)veranderingsprocessen, (beleids)keuzevraagstukken.

 

Aan het eind van de masterclass workshop:
–  heeft u inzicht in de achtergrond van de dialogische aanpak van samenwerken
–  kent u de kenmerken en de werkwijze van oplossingsgericht dialogisch en verbindend communiceren en meedenken
– bent u op de hoogte van de vereiste stappen in het dialogisch en verbindend gesprek

– heeft u inzicht in de samenhang tussen het dialogisch samenwerken en leer- en veranderingsprocessen

– kent u de spelregels en randvoorwaarden van de gespreksmethode
– heeft u geoefend in het dialogisch en verbindend communiceren
– heeft u inzicht in de toepassingsmogelijkheden van het dialogisch en verbindend communiceren

– heeft u kennis van het dialogisch en verbindend communiceren bij teamoverleg, intervisie, coachen, cliëntgesprekken en lesgeven
– weet u hoe u gesprekken meer resultaat kunt geven
– heeft u een nieuwe belangrijke tool om in uw functie te gebruiken

– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en kennis gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op uw vragen en lastige actuele casuïstiek.

 

Na deze masterclass workshop kunnen belangstellenden deelnemen aan een intensievere studiedag waar zij het oplossingsgericht dialogisch en verbindend communiceren verder kunnen verdiepen en trainen.

 

Doelgroep

Iedereen die samenwerkt en gesprekken voert met anderen, deelneemt aan intervisie of teamoverleg, aan anderen leiding geeft, (management)teamoverleg voorzit, mensen coacht of lesgeeft, cliëntgesprekken voert, betrokken is bij overleg met huurders of burgers, verenigingen, bedrijven en dergelijke.
Leidinggevenden, vakspecialisten, (zelfstandige) professionals, hrm/p&o-adviseurs, (beleids)adviseurs, school- en teamleiders, docenten, leerkrachten, counselors, klachten- en ombudsfunctionarissen, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, mediators, beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers, arboprofessionals en andere belangstellenden.

 

Deelname

De intensievere studiedag is zowel met open inschrijving als in-company