Wat als de samenwerking niet goed loopt?

 • masterclass ( 1 dag en (facultatief) verdiepingsmiddag )
 • 10 - 16 uur
 • € 425 p.p. (incl. trainingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 100 p.p. verdiepingsmiddag
 • datum in overleg
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Wat als de samenwerking tussen mensen niet goed loopt? Er zijn conflicten, samenwerkingsproblemen, angstcultuur, hevige irritaties en/of niet-sociaal of niet-integer gedrag. De samenwerking tussen mensen komt onder druk te staan. Zij dreigen van elkaar verwijderd te raken. Maar dat is niet nodig en die verwijdering tussen mensen lost het meningsverschil, het gevoel van sociale onveiligheid of het ongewenste gedrag ook niet op.

Hoe zorgt u voor regie en voor een verbindende rol bij dergelijke problemen? Hoe bevordert u sociale veiligheid, samenwerking en verbindend gezag omdat dat een bestaansvoorwaarde voor uw team of organisatie is?

 

Verwijdering tussen mensen

Dikwijls treedt verwijdering tussen mensen op als men zich niet voldoende serieus genomen voelt, irritaties heeft omdat over gevoelens wordt heen gelopen, zich niet (meer) veilig kan voelen, last heeft van het niet nakomen van afspraken of van vriendjespolitiek, gebrek aan waardering ervaart of slechte beoordelingen krijgt.

Of het gaat om verschillen van inzicht, miscommunicatie, niet-integer handelen, cultuurverschillen, arbeidsconflicten, kwetsende bejegening, pesten of wantrouwen.

Mensen dreigen tegenover elkaar te gaan staan, terwijl ze dat meestal helemaal niet willen. Vaak ontbreekt het aan regie bij een conflictueuze situatie of anti- sociaal/integer gedrag.

 

Verbinden en regie nemen

Het is vaak gewoonte om ‘strijdende’ partijen het meningsverschil of conflict zelf op te laten lossen. Maar niet altijd lukt het hen om zelf (verdergaande) escalatie te voorkomen. Veel gesprekken in een conflictueuze situatie zijn onvruchtbaar wanneer tijdens het gesprek alleen maar standpunten worden uitgewisseld, het gesprek uit monologen bestaat, waardoor de kans op verharding van standpunten toeneemt en bij weerstand de echte vragen worden ontlopen. Een frisse kijk op de situatie is niet meer gemakkelijk mogelijk. Bovendien kunnen betrokkenen zich sociaal onveilig gaan voelen.

Een derde, onafhankelijke persoon kan nodig zijn, die de regie bij de casus kan nemen en samen met betrokkenen kan onderzoeken hoe het meningsverschil of conflict tot werkbare proporties kan worden teruggebracht.

 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • kenmerken van de (lastige) casuïstiek
 • oorzaken en gevolgen van verwijdering bij ‘strijdende partijen’
 • samenhang tussen conflicten en sociale onveiligheid
 • randvoorwaarden bij verbinden en regie nemen
 • stappen en spelregels bij regie nemen en verbinden
 • de grenzen van uw eigen rol, taak en bevoegdheden
 • het creëren van vertrouwen
 • het inschakelen van een onafhankelijke persoon
 • met wie gesprekken voeren en waarom?
 • de aanpak van de gesprekken met betrokkenen
 • omgaan met meningen en standpunten
 • het stellen van de goede vragen en het stimuleren van verplaatsing in de ander
 • samen oplossingen zoeken
 • de afronding van het proces met betrokkenen
 • belangrijke valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De casuïstiek die wordt behandeld, kunnen door de deelnemers zelf worden ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

Verdiepingsmiddag

U kunt (facultatief) deelnemen aan een verdiepingsmiddag.

Onderwerpen en datum worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

 

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De opleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met conflicten, hevige irritaties, samenwerkingsproblemen en anti- sociaal/integer gedrag.
Leidinggevenden, adviseurs, docenten, vertrouwenspersonen en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren, zelfstandige professionals.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.