'Passief' geweld te lijf. Effectiever communiceren zonder dwang

 • masterclass ( 1 dag )
 • 10.00 - 16.00 uur
 • € 450 p.p. (incl. trainingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Hoe gaat u om met mensen die ‘passief’ geweld in hun taal gebruiken? Wat is passief’ geweld? Waar herkent u het aan en waarom belemmert het de communicatie met anderen? En hoe kunt u ‘passief’ geweld bij uzelf voorkomen? Wat is geweldloos communiceren? Hoe kunt u dat toepassen bij gesprekken, leidinggeven, veranderen, coaching, lesgeven?

 

‘Passief’ geweld in taal
Geweld wordt doorgaans geassocieerd met (zwaar) fysiek geweld. Maar er is ook ‘passief’ geweld, dat verraderlijker is dan fysiek geweld. ‘Passief’ geweld kan uiteindelijk woede en gewelddadige acties oproepen en het vuur van fysiek geweld voeden.

Het gaat om woorden en zinnen met dwang, drang, kritiek of een oordeel. Deze vorm van geweld, subtiel en verstopt, wordt nauwelijks benoemd. De werking ervan is des te destructiever. Zij kan leiden tot gevoelens van kwetsing of intimidatie of tot weerstand. ‘Passief’ geweld is onderdeel van de taal die mensen elke dag gebruiken. Daarmee geven zij het ook door aan anderen.

 

Geweldloos communiceren
Het tegenovergestelde van ‘passief’ geweld is geweldloos communiceren. Communiceren doet u met een ander. Communiceren zonder dwang begint bij uzelf. Kritisch naar uw eigen verbale uitingen kijken. Bewuster worden van uw eigen manier van communiceren én van die van de mensen om u heen. Dat levert effectiever communiceren op.

Bij geweldloos communiceren gaat het om een goede verbinding maken tussen feiten, gevoelens en behoeften. Het begint met het goed kunnen onderscheiden van feiten en meningen. En meningen kunnen onderscheiden van gevoelens. En vervolgens de link kunnen leggen tussen gevoelens en de daaronder liggende behoeften en zorgen. Communiceren zonder dwang is niet een techniek, maar een houding. Geweldloos communiceren is goed toepasbaar bij gesprekken, leidinggeven, veranderen, coaching, lesgeven.

 

 

 

Programma
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • wat is ‘passief’ geweld?
 • hoe kunt u ‘passief’ geweld herkennen?
 • voorbeelden van ‘passief’ geweld in taal
 • gevolgen van ‘passief’ geweld voor de communicatie en interactie met anderen
 • manieren van denken en communiceren
 • kernelementen van geweldloos communiceren
 • verlagen van drempel om te zeggen wat iemand dwars zit
 • oefening in onderscheid tussen feiten en meningen
 • oefening in onderscheid tussen meningen en gevoelens
 • oefening in link leggen tussen gevoelens en onderliggende behoeften
 • toepassingsmogelijkheden bij gesprekken, leidinggeven, veranderen, coaching, lesgeven
 • belangrijke valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De casuïstiek die wordt behandeld, kunnen door de deelnemers zelf worden ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De opleiding wordt zowel met open inschrijving als in-company verzorgd.

 

Doelgroep
Iedereen die meer inzicht wil krijgen in ‘passief’ geweld in taal en effectiever wil communiceren (zonder dwang). 
Leidinggevenden, adviseurs, docenten, hulpverleners, vertrouwensfunctionarissen en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).
De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren en zelfstandige professionals.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.