Verbinden bij conflicten en anti-sociaal/niet-integer gedrag

  • masterclass ( 1 dag )
  • 10 - 16 uur
  • € 425 p.p. (incl. trainingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld) en in overleg
  • op aanvraag en in-company
  • Conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

Veel gesprekken over conflicten, arbeidsconflicten of (fundamentele) verschillen van mening zijn onvruchtbaar wanneer het gesprek uit monologen bestaat, wanneer alleen maar standpunten worden uitgewisseld. Hierdoor ontstaat vaak verharding van standpunten en worden bij weerstand de echte vragen ontlopen.

Deze masterclass geeft u inzicht en oefening in het voeren van gesprekken waarin voorkomen wordt, dat meningen, argumenten, oordelen, eisen en dergelijke centraal staan en verharding van standpunten wordt vermeden.

Een dialogische gespreksvoering is er op gericht om het conflict samen te onderzoeken en samen afwegingen en keuzes te maken voor het oplossen van het (arbeids)conflict of (fundamentele) meningsverschil.

Het voeren van dialogische gesprekken vergt van de begeleider speciale vaardigheden.

 

Dialogische gespreksvoering
Bij het dialogische gesprek staan onder meer luisteren, het stellen van vragen en het verplaatsen in de ander centraal en niet standpunten en discussie.

Een dialogisch gesprek dwingt de gespreksdeelnemers er toe om na te denken over wat zij in hun (professionele) leven, en bij of ondanks het conflict of meningsverschil, echt belangrijk vinden.

Het gaat er om dat de gesprekspartners zich kunnen verplaatsen in de schoenen van de ander, kunnen meedenken met de interne dialoog die in de ander speelt.

 

Bij die interne dialoog in de ander en in jezelf gaat het dikwijls om vragen zoals: Wat is het goede om te doen? Wat vind ik heel belangrijk? Wat triggert mij? Wat gaat mij aan het hart? En waar gaat mijn hart naar uit? Door de dialogische aanpak van het gesprek wordt bevorderd dat de gesprekspartners naar elkaars dieper liggende vragen en antwoorden luisteren.

De dialoogmethode is gericht op het stellen van fundamentele vragen, vragen die aanzetten tot nadenken en tot je verplaatsen in de ander en in de afwegingen en dilemma’s van de ander.

Dialogisch meedenken bevordert zelfreflectie en het dichter bij de overtuiging en het gevoel van de ander komen.

 

Dialogische gespreksvoering is niet alleen toepasbaar bij arbeidsconflicten, maar overal waar van een conflictsituatie of verschil van mening sprake is.

Het dialogische gesprek is gebaseerd op het socratisch gedachtegoed en de theorie van het dialogische zelf.

 

Programma

De masterclass biedt u inzicht in het belang, de achtergrond en de werkwijze van oplossingsgerichte dialogische gespreksvoering.

De verschillende stappen van deze gespreksmethode worden aan de hand van praktijksituaties van de cursisten uitgelegd. U kunt zelf praktijksituaties inbrengen.

U krijgt inzicht in de werkwijze om fundamentele of kernvragen bij een conflictsituatie of meningsverschil zichtbaar en bespreekbaar te maken.

U maakt kennis met een systematische aanpak om handelingsalternatieven tegen elkaar af te wegen en om keuzes te maken waar de gesprekspartners achter staan.

U kunt de werkwijze direct in de praktijk toepassen.

 

De dialoogmethode is ook heel goed toepasbaar bij conflicten of meningsverschillen die spelen bij teamoverleg, intervisie, coachen, cliëntgesprekken en lesgeven.

Met de dialogische gespreksmethode zijn inmiddels al veel praktische antwoorden gevonden bij (arbeids)conflict en (fundamentele) meningsverschillen.

 

De studiedag is praktisch en interactief van opzet. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback.

De casuïstiek die wordt behandeld, wordt door de cursisten zelf ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cursisten.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u inzicht in de dialogische gespreksvoering bij conflictsituaties of verschillen van mening
– heeft u kennis van de achtergrond en randvoorwaarden van het dialogische gesprek bij (arbeids)conflicten
– heeft u inzicht in de samenhang tussen het dialogisch meedenken en leer- en veranderingsprocessen bij (arbeids)conflicten
– kent u de spelregels van de deelnemers en de gespreksleider
– heeft u geoefend in het uitvoeren van het dialogisch gesprek
– weet u hoe u gesprekken meer resultaat kunt geven
– heeft u een nieuwe belangrijke tool om in uw functie te gebruiken
– heeft u inspiratie opgedaan en ervaringen gedeeld met collega’s.

– heeft u feedback gekregen op uw vragen en lastige actuele casuïstiek.

 

Vervolg studiedag
Na deze masterclass kunt u deelnemen aan een vervolg studiedag waar u het oplossingsgerichte dialogische gesprek verder kunt trainen. Deze tweede cursusdag is bedoeld voor verdieping en voor verdere training. Aandacht wordt besteed aan onder meer het leidinggeven aan het dialogische gesprek bij conflicten. Dieper wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van de gespreksaanpak. En uiteraard worden de vragen en (lastige) praktijksituaties besproken die u na de eerste cursusdag bent tegengekomen.
De datum van de tweede cursusdag wordt in onderling overleg met de cursisten bepaald. De deelnamekosten bedragen €395 p.p.

 

Aan het eind van de tweede dag van de masterclass:
– heeft u verder getraind in het uitvoeren van dialogische gesprekken bij conflicten of arbeidsconflicten
– weet u de spelregels voor het leidinggeven aan gesprekken over conflicten
– heeft u meer inzicht in de werkwijze bij de afzonderlijke stappen bij een dergelijk gesprek
– heeft u antwoord gekregen op uw vragen na de eerste cursusdag
– heeft u uw inzicht in de toepassingsmogelijkheden vergroot.

 

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met conflicten, arbeidsconflicten of (fundamentele) meningsverschillen.

Directeuren, leidinggevenden, vakspecialisten, (beleids)adviseurs, projectleiders, schoolleiders, teamleiders, bedrijfsleiders, hr-managers, coördinatoren, politici, docenten/leerkrachten, vertrouwenspersonen, klachten- en ombudsfunctionarissen, mediators, arboprofessionals, leden van besturen en andere geïnteresseerden.

Niveau: tenminste hbo werk-/denkniveau gewenst.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company.