Oplossingsgerichte gesprekken voeren

 • masterclass ( 1 dag en (facultatief) verdiepingsmiddag )
 • 10 - 16 uur
 • € 425 p.p. (incl. trainingsmateriaal, lunch, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 100 p.p. verdiepingsmiddag
 • op aanvraag
 • Conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

 
Hoe maakt u bij het oplossen van problemen gebruik van emoties? Van heftige emoties zoals machteloosheid, boosheid, frustratie, angst, vijandigheid? En hoe voorkomt u, dat een gesprek door deze emoties vastloopt? Wat is de kracht die achter deze emoties schuil gaat? Hoe pakt u gesprekken aan, zodat deze (meer) oplossingsgericht worden? Hoe helpt u anderen op deze interactieve manier doelen en resultaat te bereiken?

 

‘Negatieve’ emoties

Emoties zoals boosheid, frustratie, ongenoegen, angst, gekwetstheid en vijandigheid komen vaak negatief over. ‘Negatief’ is eigenlijk niet het goede woord. ‘Negatieve’ emoties zijn emoties die verwijzen naar onvervulde behoeften en verlangens. Zij zijn signalen van onderliggende zorgen, angsten, verlangens of bange vermoedens. Zij zijn tekenen van weerstand tegen wat u niet wilt dat gebeurt. Achter emoties gaat de veranderkracht van verlangens schuil.

 

Interactief oplossingsgericht gespreksmodel

Vaak wordt een probleem aangepakt door het eerst te formuleren en te analyseren en op basis daarvan een plan van aanpak te maken. Een andere manier van probleemoplossing is om positief gebruik te maken van de zorgen en onvervulde verlangens die onder de (heftige) emoties aanwezig zijn. Dat doet het interactieve oplossingsgerichte gespreksmodel. Met betrokkenen wordt op een systematische wijze onderzocht welke zorgen, verlangens, wensen en verwachtingen onder de (heftige) emoties liggen. Op een hierdoor motiverende wijze worden oplossingen, doelen en een praktische aanpak voor het probleem bepaald. Het oplossingsgerichte gespreksmodel is interactief en toepasbaar bij (team)gesprekken, leidinggeven, veranderen, coaching, lesgeven.

 

 

 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond oplossingsgericht gespreksmodel
 • interactieve kenmerken van het gespreksmodel
 • stappen en spelregels van het gespreksmodel
 • wat zijn ‘negatieve’ emoties?
 • functie van ‘negatieve’ gevoelens bij gespreksmodel
 • oefening fasen van gespreksmodel
 • rol, taak en bevoegdheden van gespreksleider
 • toepassingsmogelijkheden bij (team)gesprekken, leidinggeven, veranderen, coaching, lesgeven
 • belangrijke valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De casuïstiek die wordt behandeld, kunnen door de deelnemers zelf worden ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

Verdiepingsmiddag

U kunt (facultatief) deelnemen aan een verdiepingsmiddag.

Onderwerpen en datum worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

 

 

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De opleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar een interactief oplossingsgericht gespreksmodel voor gebruik bij teamgesprekken, leidinggeven, veranderen, coaching, lesgeven, cliëntgesprekken.  
Leidinggevenden, adviseurs, docenten, hulpverleners, vertrouwensfunctionarissen en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.