Nieuwe Autoriteit, psychologische veiligheid en geweldloos communiceren

 • masterclass ( 2 middagen (Bakkeveen); 1 dag (Doorn) )
 • 13.30 - 16.30 uur (Bakkeveen); 10.00 - 16.00 uur (Doorn)
 • € 450,- p.p. (incl. trainingsmateriaal, lunch Doorn, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • 5 en 12 april 2023 (Bakkeveen); 19 april 2023 (Doorn)
 • conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen; conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Overal waar mensen samenwerken en samenleven is sprake van een autoriteitsfiguur. U maakt zich daar zorgen over? Waarom lukt het niet om daarin verandering aan te brengen? Kan verloren gegaan gezag worden teruggewonnen? Welke vragen stelt u zich zelf?

 

Autoriteitsfiguur

Tal van mensen kunnen zich steeds minder op hun autoriteit, positie en/of deskundigheid beroepen.Zij ervaren een toenemende mate van verzet en een afnemende mate van vanzelfsprekende volgzaamheid en waardering. Waar komt dat door? Waarin verschillen de traditionele en de nieuwe autoriteitsfiguur met elkaar? Wat is het verschil tussen ‘eer’ genieten en ‘respect’ genieten? Hoe kan (verloren gegaan) gezag worden ontwikkeld of teruggewonnen? Welk gedrag is daarvoor nodig? Welk instrumentarium kan daarbij behulpzaam zijn?

 

Ankerfuncties

Bij het vormgeven van de nieuwe autoriteitsfiguur of het terugwinnen van verloren gegaan gezag kan gebruik worden gemaakt van ankerfuncties.
Ankerfuncties zijn onder meer: waakzame zorg, geweldloos verzet, ondersteuningsnetwerk, verbinding en samenwerken, openheid en transparantie, zelfonderzoek. Zij spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van Nieuwe autoriteit en veilig en verbindend gezag. De masterclass gaat ook in op de verschillen tussen verticale hiërarchische ordening en horizontale beschavingsordening. Welke zijn de consequenties van een horizontale beschavingsordening voor professionals en leidinggevenden? Aandacht wordt besteed aan het instrumentarium dat behulpzaam kan zijn bij het ontwikkelen van nieuwe autoriteit in teams en organisaties.

 

Psychologische veiligheid

Speciale aandacht wordt besteed aan psychologische veiligheid. De aandacht voor psychologische veiligheid in teams en organisaties neem toe. Het ontbreken van psychologische veiligheid kan er toe leiden dat mensen niet openhartig durven te zijn. Dat zij geen gevoel van gelijkwaardigheid ervaren en/of zich niet vrij voelen om de eigen mening te geven. Het bieden van psychologische veiligheid betekent het creëren van vrije ruimte voor iedereen. Aandacht wordt besteed aan het verschil tussen psychologische veiligheid en sociale veiligheid.

 

Geweldloos communiceren

Speciale aandacht wordt besteed aan passief geweld in taal en geweldloos communiceren. Geweld wordt doorgaans geassocieerd met (zwaar) fysiek geweld. Maar er is ook ‘passief’ geweld, dat verraderlijker is dan fysiek geweld. ‘Passief’ geweld in taal kan weerstand bevorderen. Passief geweld kan uiteindelijk ook woede en gewelddadige acties oproepen en het vuur van fysiek geweld voeden. Bij passief geweld in taal gaat het om woorden en zinnen met dwang, drang, kritiek of een oordeel. Deze vorm van geweld, subtiel en verstopt, wordt nauwelijks benoemd en gezien door degene die het doet. Dat kan heel vervelend zijn en de werking van passief geweld kan heel destructief zijn. Zij kan leiden tot gevoelens van kwetsing of intimidatie of tot weerstand. ‘Passief’ geweld is onderdeel van de taal die mensen elke dag gebruiken en daarmee geven zij het ook door aan anderen. Des te belangrijker om er aandacht aan te geven.

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond nieuwe autoriteit
 • basisgedachte nieuwe autoriteit en veilig en verbindend gezag
 • randvoorwaarden nieuwe autoriteit
 • verticale hiërarchische ordening en horizontale beschavingsordening
 • wat is psychologische veiligheid?
 • wat is verbindend gezag?
 • rol van ankerfuncties
 • betekenis en functie van waakzame zorg
 • wat is geweldloos communiceren?
 • oefening geweldloos communiceren
 • opzetten van ondersteuningsnetwerk
 • openheid en transparantie
 • collectieve verantwoordelijkheid
 • toepassingsmogelijkheden
 • implementatie op team- en organisatie-niveau
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
In het programma is veel ruimte voor casuïstiek die door de deelnemers zelf wordt ingebracht. De resultaten van de training zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De masterclass wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil oriënteren op Nieuwe autoriteit, psychologische veiligheid en geweldloos communiceren.

Directeuren, managers, adviseurs, docenten, hulpverleners, vertrouwensfunctionarissen, leden van ondernemingsraden en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

Het kan zinvol zijn om met meerdere personen uit een organisatie deel te nemen.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.