Meer- en Hoogbegaafden Onderwijs & Begeleiding (basisopleiding)

 • basisopleiding ( middag )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 195 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water en inschrijfgeld)
 • 29 september 2022
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

Tijdens deze opleidingsmiddag krijgt u een introductie in de achtergrond en de belangrijke aspecten van meer- en hoogbegaafden in het onderwijs (basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs).

 

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • de theoretische achtergrond van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • de individuele onderwijskundige en didactische aanpak van het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen door de docent/leerkracht of de leerlingbegeleider;
 • het onderpresteren van meer- en hoogbegaafden (verschijnselen, oorzaken en aanpak);
 • het klassenmanagement;
 • de keuze en het gebruik van geschikte leermiddelen en lesmateriaal;
 • het ontwikkelen van meer- en hoogbegaafdenbeleid.

 

Praktijkgericht leren centraal
Het programma van de opleiding is praktisch en interactief van aard. Praktijkgericht leren staat centraal. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. U krijgt hierop deskundige feedback. Om het rendement van de opleiding voor de deelnemers zo groot mogelijk te laten zijn, wordt met kleine deelnemersgroepen (5 – 10 deelnemers per groep) gewerkt. Hierdoor ontstaat een intensieve interactie tussen deelnemers onderling en met de docent. Er is gelegenheid om vragen en casuïstiek van te voren in te brengen, zodat er in het programma al rekening mee kan worden gehouden.

 

Doelgroep
Iedereen die onderwijs geeft en/of aan hen leiding geeft, zoals docenten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, counselors, team- en schoolleiders en andere belangstellenden.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company (maatwerk).

 

Deelnamekosten
Open inschrijving: € 195 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water en inschrijfgeld).
Ook in-company: neem contact op met Anne-Marie de Vlas van INVENTE.

 

Deskundige begeleiding

De masterclass wordt gegeven door de HB-onderwijsspecialist  INVENTE,

Voor informatie en een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met de docent Anne-Marie de Vlas, telefoon 050-3145449 of per e-mail: info@invente.nl

zie voor uitgebreide informatie www.invente.nl