Plusgroep Opzetten en Continueren

 • opleiding ( middag )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 195 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • 23 juni 2022; 8 december 2022; 15 december 2022;
 • conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen; conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

De plusgroep is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen die de reguliere lesstof gemakkelijk binnen de daarvoor gestelde tijd af krijgen. Elk kind leert pas als het leerstof krijgt aangeboden die in de zone van de naaste ontwikkeling ligt. Van die leerstof leren kinderen doorzetten, moeite doen, het werkgeheugen gebruiken, oefenen, doelgericht bezig zijn, strategieën inzetten, metacognitie. Juist die vaardigheden zijn essentieel om succes op school en in het leven te hebben. Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan verdiepende en verbrede opdrachten en vinden het prettig om te werken met gelijkgestemden.

Een plusgroep kan binnen de eigen basisschool zijn. Echter er bestaan ook bovenschoolse plusgroepen per jaargroep en  ze kunnen ook groep doorbrekend georganiseerd zijn.

De opleiding ‘Plusgroep Opzetten en Continueren’ geeft u tools voor het opzetten van een plusgroep: hoe selecteer je  leerlingen voor de plusgroep? Wat hebben zij nodig, wat hebben zij te leren? Welke leermiddelen zijn geschikt? Hoe kun je een plusgroep effectief continueren? En nog veel meer…

 

Aan het eind van de opleiding:

 • heeft u kennis van de achtergrond, het doel en de werkwijze van plusgroepen;
 • heeft u kennis van het opzetten van een plusgroep;
 • heeft u inzicht in het selecteren van de juiste leerlingen voor een plusgroep;
 • weet u waar u op moet letten bij het maken van een goede keuze van de leermiddelen;
 • heeft u meer inzicht in de individuele onderwijskundige en didactische aanpak;
 • heeft u uw kennis over klassenmanagement vergroot;
 • heeft u inspiratie opgedaan voor de verdere ontwikkeling van meer- en hoogbegaafdenbegeleiding;
 • heeft u ervaringen met collega’s gedeeld en deskundige feedback gekregen.

 

Praktijkgericht leren centraal
Het programma van deze opleiding is praktisch en interactief van aard. Praktijkgericht leren staat centraal. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. U krijgt hierop deskundige feedback. Om het rendement van de opleiding voor de deelnemers zo groot mogelijk te laten zijn, wordt met kleine deelnemersgroepen (5 – 10 deelnemers per groep) gewerkt. Hierdoor ontstaat een intensieve interactie tussen deelnemers onderling en met de docent.

 

Doelgroep
Iedereen die in het basisonderwijs les en ondersteuning geeft, zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, counselors en andere belangstellenden.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company

 

Deelnamekosten
Open inschrijving: € 195 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water en inschrijfgeld).
In-company: neem contact met Anne-Marie de Vlas van INVENTE.

 

Deskundige begeleiding
De opleiding wordt verzorgd door de onderwijsspecialist INVENTE

zie voor uitgebreide informatie www.invente.nl