Leerlingen motiveren

 • opleiding ( 2 middagen )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 395 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • 6 en 13 oktober 2022
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

Hoewel de meeste leerlingen wel met plezier naar school gaan, leren veel leerlingen op school omdat het moet, ook wel aangeduid als ‘moetivatie’. De motivatie van Nederlandse leerlingen om op school te leren blijkt relatief laag te zijn in vergelijking met leerlingen uit andere landen (Onderwijsinspectie, 2014). Omgevingsfactoren spelen een rol om motivatieproblemen te voorkomen. In die omgeving speelt u als docent een cruciale rol in de onderwijsleersituatie en ook de school als geheel is van belang. Hoe kunt u motivatie (en of demotivatie) beïnvloeden in de interactie tussen leerling en school-/leeromgeving, waardoor u van ‘moetivatie’ motivatie maakt? Leerlingen die leren omdat zij dat zelf graag willen, leren diepgaander en zullen ook bij een volgende taak gemotiveerder uit zichzelf aan de slag gaan.

De opleiding ‘Leerlingen Motiveren’ geeft u inzicht in de achtergrond en de kenmerken van motivatie. U krijgt inzicht in de manier waarop u leerlingen motiveert en ontvangt handvatten hoe u de motivatie van leerlingen kunt stimuleren, zodat u minder worstelt met ongemotiveerde en niet-taakgerichte leerlingen.

 

Aan het eind van de opleiding:

 • heeft u kennis van de achtergrond, het doel en de werkwijze van motivatie;
 • hebt u inzicht in de basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid in relatie tot het motiveren van leerlingen
 • heeft u inzicht in intrinsieke en extrinsieke motivatie bij leerlingen;
 • kent u het zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan en weet u hoe u hoe u deze kunt gebruiken om de motivatie van leerlingen te beïnvloeden;
 • kent u de verschillende instructie- en persoonlijkheidsgerelateerde factoren die invloed hebben op de motivatie van leerlingen;
 • heeft u uw motivatierepertoire met praktische vaardigheden uitgebreid om effectiever om te gaan met leerlingen die niet of onvoldoende gemotiveerd zijn;
 • heeft u een actieplan met motivatie-interventies ontwikkeld om de motivatie van leerlingen te vergroten;
 • weet u wat de rol en de invloed van de docent is op het motiveren van leerlingen;
 • heeft u zicht op de invloed van uw eigen gedrag als docent op het gedrag van de leerlingen.

 

Praktijkgericht leren centraal
Het programma van deze opleiding is praktisch en interactief van aard. Praktijkgericht leren staat centraal. Uw vragen worden besproken en ervaringen en praktijksituaties worden gedeeld. U krijgt hierop deskundige feedback. Om het rendement van de workshops voor de deelnemers zo groot mogelijk te laten zijn, wordt met kleine deelnemersgroepen (5 – 10 deelnemers per groep) gewerkt. Hierdoor ontstaat een intensieve interactie tussen deelnemers onderling en met de docent.

 

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die onderwijs geeft, zoals docenten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, counselors, team- en schoolleiders en andere belangstellenden.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company

 

Deelnamekosten
Open inschrijving: € 395 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water en inschrijfgeld).
In-company: neem contact op met Anne-Marie de Vlas van INVENTE.

 

Deskundige begeleiding
De opleiding wordt verzorgd door de onderwijsspecialist INVENTE.

zie voor uitgebreide informatie www.invente.nl