(Integriteit) Dilemma's in de eigen Professie

  • masterclass ( 1 dag )
  • 10 - 16 uur
  • € 425 p.p. (incl. studiemateriaal, koffie/thee/water, lunch, inschrijfgeld)
  • op aanvraag en in-company
  • conferentiecentrum Nieuw Hydepark in Doorn

 

Inschrijven

 

Deze interdisciplinaire masterclass is een interactieve trainingsdag over lastige dilemma’s en over morele  afwegingen en keuzes die  de  professional of manager in zijn of haar werk maakt.

Bij een dilemma staat de vraag ‘wat is het goede om te doen?’ centraal. De trainingsdag biedt u inzicht en oefening in het omgaan met dilemma’s. 

Dilemma’s en integriteitkwesties betreffen vaak complexe situaties, waardoor lastige afwegingen moeten worden gemaakt. Aan de handelingsopties kunnen zowel bezwaren als voordelen verbonden zijn. Hoe weeg je die tegen elkaar af? Wat is een goede keuze? Onbewust spelen gevoelens, manieren van zien en denkpatronen door in de keuzes die de professional of leidinggevende maakt. Het bespreken van dilemma’s en  integriteitskwesties en van aanvaardbare keuzes vergt een speciale gespreksaanpak.

 

Programma
Het programma wordt gestart met een korte verkenning van het begrip ‘dilemma’ en ‘íntegriteit-dilemma’. Met voorbeelden worden verschillende typen dilemma’s verduidelijkt. U krijgt inzicht in de werkwijze, de randvoorwaarden en de toepasbaarheid van dilemma gesprekken. In werkelijkheid is een dilemma gesprek een dilemma onderzoek. Aan de hand van concrete casuïstiek van de cursisten worden de verschillende stappen van het dilemma onderzoek toegelicht. U maakt kennis met een systematische aanpak om de kernvraag bloot te leggen, die bij het dilemma speelt. U weegt vervolgens aan de hand van praktische waarden en handelingsalternatieven af, wat voor u heel belangrijk is bij het dilemma. Dit afwegingsproces leidt tot een antwoord en is oplossingsgericht.

Deze masterclass is interactief en praktisch van opzet. U traint in het maken van afwegingen en keuzes bij dilemma’s. Deze werkwijze geeft u vervolgens inzicht en inspiratie voor het ontwikkelen van een vernieuwd perspectief. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen werksituatie. U krijgt deskundige feedback. De casuïstiek die wordt behandeld, wordt door de cursisten zelf ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cursisten.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u kennis van typen dilemma’s en de toepasbaarheid van dilemma gesprekken
– heeft u inzicht in de achtergrond en randvoorwaarden van dilemma gesprekken
– kent u de systematiek van afwegingen en keuzes maken bij meerdere handelingsopties
– heeft u inzicht in de samenhang tussen het dilemma gesprek en leer- en veranderingsprocessen
– kent u de spelregels van het deelnemen aan dilemma gesprekken
– heeft u getraind in het uitvoeren van dilemma gesprekken
– heeft u inspiratie opgedaan en ervaringen gedeeld met collega’s

– heeft u deskundige feedback gekregen op lastige actuele casuïstiek.

 

Deze masterclass wordt gevolgd door een twee trainingsdag (facultatief). Deze is bedoeld voor verdieping en voor verdere training. Aandacht wordt besteed aan onder meer het leidinggeven aan een dilemma gesprek of dilemma onderzoek en aan toepassingsmogelijkheden van dilemma gesprekken. En uiteraard worden de vragen en (lastige) praktijksituaties besproken die u na de eerste trainingsdag bent tegengekomen.
De datum van de tweede trainingsdag wordt in onderling overleg met de cursisten bepaald.

 

Aan het eind van de tweede dag van de masterclass:
– heeft u verder getraind in het uitvoeren van dilemma gesprekken
– weet u de spelregels voor het leidinggeven aan dilemma gesprekken
– heeft u meer inzicht in de werkwijze bij de afzonderlijke stappen bij een dilemma gesprek
– heeft u antwoord gekregen op uw vragen na de eerste cursusdag
– heeft u uw inzicht in de toepassingsmogelijkheden vergroot.

 

Doelgroep
Iedereen die meer inzicht wil krijgen in het bewust en systematisch omgaan met dilemma’s en integriteit dilemma’s in zijn/haar werk, studie en leven. Professionals, managers, teamcoördinatoren, zelfstandige ondernemers, vakspecialisten, (beleids)adviseurs, projectleiders, schoolleiders, griffiers, juristen, hrm/p&o-adviseurs, docenten, leerkrachten, vertrouwenspersonen, klachten- en ombudsfunctionarissen, arboprofessionals en andere geïnteresseerden.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company