Wat brengt u hier bij mij ... over herstelrecht en herstelgericht werken - introductie/basisopleiding

 • basisopleiding ( 2 middagen )
 • 13.30 - 16.30 uur (Bakkeveen); 10.00 - 16.00 uur (Doorn)
 • € 450,- p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • 8 en 22 maart 2023 (Bakkeveen); 13 maart 2023 (Doorn)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

Ongewenst gedrag, niet-herstelde verhoudingen en conflicten blijven betrokkenen vaak lang achtervolgen. Hoe kunt u aangerichte schade helpen herstellen? Hoe maakt u ongewenst gedrag en de gevolgen van dat gedrag bespreekbaar? Hoe kunt u herstelgericht werken preventief inzetten? Welke effecten mag u van  herstelgericht werken verwachten?

 

Waarom herstelgerichte benadering?

Wat gebeurt er als mensen conflicten of onderlinge spanningen hebben, er sprake is van anti-sociaal/niet-integer gedrag? Zij komen bij u als ze de gevolgen ervan ervaren: fysieke/materiële schade, emotioneel leed, verstoorde relaties, vormen van uitsluiting, onveiligheidsgevoel; slapeloosheid. Vaak wordt dan gefocust op: welke regel is overtreden, wie heeft het gedaan, wat moet met de dader gebeuren. Dikwijls dreigen mensen van elkaar verwijderd te raken. Niet-herstelde schade blijft hen (lang) achtervolgen. 

Dat is niet nodig en het lost de schade, de conflicten of het ongewenste/niet-integere gedrag ook niet op. Herstelrecht vormt een effectief alternatief voor een veroordelende of straffende aanpak bij schade van fysieke/materiële, relationele, emotionele en sociale aard.

 

Herstelrecht en Herstelgericht werken

Herstelrecht heeft het basisprincipe, dat de aangerichte schade bespreekbaar wordt gemaakt en dat iedereen betrokken is bij het herstel van de schade. Het doel is een vreedzame samenleving te bevorderen en verbinding tussen mensen te stimuleren in plaats van verwijdering te accepteren.

De focus ligt op: wat is het ongewenste gedrag, wat is de aangerichte schade en hoe wordt de schade hersteld. Iedereen is verantwoordelijk voor het herstel van de schade en zet zich bij de casus in om tot een oplossing te komen.

De herstelgerichte aanpak draagt bij aan sociale veiligheid en professionele integriteit. Die zijn nodig om succesvol te kunnen werken in de zorg- en hulpverlening, in het onderwijs, in de dienstverlening van de overheid, bij het leidinggeven aan medewerkers, bij het samenwerken met elkaar. 

De herstelgerichte benadering werkt niet alleen curatief, maar ook preventief. Zij is geen gesprekstechniek, maar houding en cultuur. Zij vormt een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van veilige en integere werksituaties. Zij helpt te begrijpen wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag.

 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond herstelrecht
 • basisgedachte herstelgericht werken
 • randvoorwaarden herstelgericht werken
 • verschillen met regels-georiënteerd werken
 • effecten herstelgericht werken
 • gebruik van taal en vragen
 • gevoelens en behoeften
 • rol en taken van moderator
 • preventie piramide
 • preventieve gesprekken
 • curatieve gesprekken
 • toepassingsmogelijkheden op individueel en groepsniveau
 • implementatie op team- en organisatie-niveau
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
Herstelgericht werken wordt toegelicht aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers zelf wordt ingebracht. De resultaten van de training zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

Moderator herstelgericht werken (praktijkopleiding)

Een belangrijke rol bij Herstelgericht werken wordt vervuld door de moderator. Voor moderatoren wordt, aansluitend op deze introductietraining, een driedaagse praktijkopleiding verzorgd. Deelnemers volgen dus eerst deze introductietraining als basistraining.

 

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De introductietraining wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil oriënteren op herstelrecht en herstelgericht werken.

Directeuren, leidinggevenden, adviseurs, docenten, hulpverleners, vertrouwensfunctionarissen, leden van ondernemingsraden en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

Het kan zinvol zijn om met meerdere personen uit een organisatie deel te nemen.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.