Herstelrecht en Herstelgericht werken

 • introductietraining ( 2 middagen of 1 dag )
 • 13.30 - 16.30 uur of 10 - 16 uur
 • € 450 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, (lunch 20 januari), koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • 3 en 17 november 2021 (2 middagen); 20 januari 2022 (Doorn); 1 en 15 februari 2022 (Bakkeveen)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

Deze introductie training maakt u wegwijs op het gebied van herstelrecht en herstelgericht werken in arbeidsorganisaties. De focus is gericht op het personeel van een organisatie.Vaak richt herstelrecht en herstelgericht werken zich op cliënten, leerlingen of wetsovertreders.Wat is herstelrecht en herstelgericht werken? Hoe kan deze filosofie en werkwijze in arbeidsorganisaties worden toegepast? Welke positieve effecten kunnen hiermee worden bereikt in teams en organisaties?

 

Waarom herstelgerichte benadering?

Wat gebeurt er als een docent op school fysiek wordt bedreigd door een leerling, medewerkers klachten uiten over een niet opgeloste angstcultuur, een leidinggevende merkt dat in het geheim haar mails worden gecheckt zonder dat zij daarvan op de hoogte is gesteld, medewerker en leidinggevende een onopgelost conflict hebben? Hoe wordt met dergelijke situaties in organisaties omgegaan? Wordt er aandacht besteed aan de gevolgen zoals emotioneel leed, verstoorde relaties, vormen van uitsluiting, onveiligheidsgevoel?
Vaak wordt gefocust op: welke regel is overtreden, wie heeft het gedaan, wat moet met de dader gebeuren. Dikwijls dreigen betrokkenen van elkaar verwijderd te raken. En de niet-herstelde gevolgen of schade blijft de getroffenen (lang) achtervolgen. 

Dat is niet nodig en het lost de geleden schade of verstoorde relaties ook niet op. Herstelrecht en herstelgericht werken vormen een goede aanpak en een effectief alternatief voor een veroordelende of straffende aanpak bij schade van fysieke/materiële, relationele, emotionele en sociale aard.

 

Herstelrecht en Herstelgericht werken

Herstelrecht heeft het basisprincipe, dat de aangerichte schade niet alleen bespreekbaar wordt gemaakt maar dat iedereen betrokken wordt bij het herstel van de schade of verstoorde relatie. Het doel is verbinding tussen mensen te bevorderen in plaats van verwijdering te accepteren. En daarmee bij te dragen aan een vreedzame samenleving in arbeidsorganisaties.

De focus ligt op: wat is de ongewenste situatie of het ongewenste gedrag, wat is de aangerichte schade en hoe wordt deze schade hersteld. Uitgangspunt is, dat alle betrokkenen verantwoordelijk zijn voor het herstel van de schade of de verstoorde relatie en zich inzetten om tot een oplossing te komen.

De herstelgerichte aanpak draagt tevens bij aan sociale veiligheid en professionele integriteit. Die zijn nodig om succesvol te kunnen werken in de zorg- en hulpverlening, in het onderwijs, in de dienstverlening van de overheid, bij het leidinggeven aan medewerkers, bij het samenwerken met elkaar. 

De herstelgerichte benadering werkt niet alleen curatief, maar ook preventief. Zij is geen gesprekstechniek, maar houding en cultuur. Zij vormt een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van veilige en integere werksituaties. Zij helpt te begrijpen wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag.

 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond herstelrecht
 • basisgedachte herstelgericht werken
 • randvoorwaarden herstelgericht werken
 • verschillen met regels-georiënteerd werken
 • effecten herstelgericht werken
 • werken met de preventie piramide
 • preventieve en curatieve gesprekken
 • functie van de moderator
 • toepassingsmogelijkheden op individueel en groepsniveau

 

Praktijkgericht leren

Het programma van deze korte introductietraining is interactief en praktisch van opzet. U kunt uw eigen vragen, praktijksituaties en ervaringen inbrengen. Het doel is u inzicht te geven in de mogelijkheden en randvoorwaarden om herstelgericht werken in uw team of organisatie in te voeren.
 
Herstelrecht en herstelgericht werken (basistraining)

Voor deelnemers die overwegen zelf een actieve rol te gaan uitoefenen in herstelgericht werken, is de basistraining bedoeld. De basistraining duurt een dag. Daarna kan deelgenomen worden aan de praktijkopleiding Moderator herstelgericht werken.

 

Moderator herstelgericht werken (praktijkopleiding)

Een belangrijke rol bij Herstelgericht werken wordt vervuld door de moderator. Voor moderatoren wordt een vierdaagse praktijkopleiding verzorgd. Dit is inclusief de basistraining (zie hierboven).

 

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 5 – 12 personen.

 

In-company en open inschrijving

Deze korte introductietraining wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Directeuren, leidinggevenden, teamcoördinatoren en andere belangstellenden.

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

Het kan zinvol zijn om met meerdere personen uit een organisatie deel te nemen.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.