Wat brengt je hier bij mij ... over herstelrecht en herstelgericht werken

 • Masterclass introductietraining ( 2 middagen )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 450 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • 27 oktober en 10 november 2022 (Bakkeveen); 1 en 15 november 2022 (Doorn)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

Deze masterclass introductie training maakt u wegwijs op het gebied van herstelrecht en herstelgericht werken. Wat is herstelrecht en herstelgericht werken? Hoe kan deze filosofie en werkwijze in uw eigen werk worden toegepast? Welke positieve effecten kunnen hiermee worden bereikt? Deze introductietraining is gericht op hulp- en zorgverleners, leidinggevenden, docenten, ombuds- en klachtenfunctionarissen, vertrouwenspersonen, counselors, coaches, maatschappelijk werkers en andere belangstellenden.

 

Waarom herstelgerichte benadering?

Wat gebeurt er als een docent op school fysiek wordt bedreigd door een leerling, medewerkers klachten uiten over een niet opgeloste angstcultuur, een leidinggevende merkt dat in het geheim haar mails worden gecheckt zonder dat zij daarvan op de hoogte is gesteld, medewerker en leidinggevende een onopgelost conflict hebben? Hoe wordt met dergelijke situaties omgegaan? Wordt er aandacht besteed aan de gevolgen zoals emotioneel leed, verstoorde relaties, vormen van uitsluiting, onveiligheidsgevoel?
Vaak wordt gefocust op: welke regel is overtreden, wie heeft het gedaan, wat moet met de dader gebeuren. Dikwijls dreigen betrokkenen van elkaar verwijderd te raken. En de niet-herstelde gevolgen of schade blijft de getroffenen (lang) achtervolgen. 

Dat is niet nodig en het lost de geleden schade of verstoorde relaties ook niet op. Herstelrecht en herstelgericht werken vormen een goede aanpak en een effectief alternatief voor een veroordelende of straffende aanpak bij schade van fysieke/materiële, relationele, emotionele en sociale aard.

 

Herstelrecht en Herstelgericht werken

Herstelrecht heeft het basisprincipe, dat de aangerichte schade niet alleen bespreekbaar wordt gemaakt maar dat iedereen betrokken wordt bij het herstel van de schade of verstoorde relatie. Het doel is verbinding tussen mensen te bevorderen in plaats van verwijdering te accepteren. En daarmee bij te dragen aan een vreedzame samenleving in arbeidsorganisaties.

De focus ligt op: wat is de ongewenste situatie of het ongewenste gedrag, wat is de aangerichte schade en hoe wordt deze schade hersteld. Uitgangspunt is, dat alle betrokkenen verantwoordelijk zijn voor het herstel van de schade of de verstoorde relatie en zich inzetten om tot een oplossing te komen.

De herstelgerichte aanpak draagt tevens bij aan sociale veiligheid en professionele integriteit. Die zijn nodig om succesvol te kunnen werken in de zorg- en hulpverlening, in het onderwijs, in de dienstverlening van de overheid, bij het leidinggeven aan medewerkers, bij het samenwerken met elkaar. 

De herstelgerichte benadering werkt niet alleen curatief, maar ook preventief. Zij is geen gesprekstechniek, maar houding en cultuur. Zij vormt een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van veilige en integere werksituaties. Zij helpt te begrijpen wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag.

 

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond herstelrecht
 • basisgedachte herstelgericht werken
 • randvoorwaarden herstelgericht werken
 • verschillen met regels-georiënteerd werken
 • effecten herstelgericht werken
 • werken met de preventie piramide
 • preventieve en curatieve gesprekken
 • functie van de moderator
 • toepassingsmogelijkheden op individueel en groepsniveau

 

Praktijkgericht leren

Het programma van deze introductietraining is interactief en praktisch van opzet. U kunt uw eigen vragen, praktijksituaties en ervaringen inbrengen. Het doel is u inzicht te geven in de mogelijkheden en randvoorwaarden om herstelgericht werken in uw team of organisatie in te voeren.
 
Herstelrecht en herstelgericht werken (praktijkopleiding)

Voor deelnemers die overwegen zelf een actieve rol te gaan uitoefenen in herstelgericht werken, is niet alleen de introductietraining bedoeld, maar ook de praktijkopleiding Moderator herstelgericht werken. Voor moderatoren wordt een vierdaagse praktijkopleiding verzorgd, volgend op de introductietraining.

 

 

 

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 5 – 12 personen.

 

In-company en open inschrijving

Deze introductietraining wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Directeuren, leidinggevenden, teamcoördinatoren en andere belangstellenden.

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

Het kan zinvol zijn om met meerdere personen uit een organisatie deel te nemen.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.