Preventie bij grensoverschrijdend gedrag in het werk (voor managers)

 • masterclass introductietraining ( 1 middag )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 225 p.p. (incl. trainingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • Conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Grensoverschrijdend gedrag in het werk kan de professional ernstig onder druk zetten. Als manager bent u medeverantwoordelijk voor de (sociale) veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Welke impact heeft grensoverschrijdend gedrag op de professional zelf? Hoe kunnen de negatieve gevolgen worden beperkt en voorkomen? Welk beleidsinstrumentarium werkt? Hoe omgaan met stress, handelingsverlegenheid en vermijdingsgedrag? Wat is veilig en verbindend gezag? 

 

Grensoverschrijdend gedrag zet professional onder druk

Grensoverschrijdend gedrag van burgers, leerlingen, ouders, cliënten, huurders, collega’s e.a. jegens professionals kan heftig zijn neemt eerder toe dan af. Het zet de medewerker onder grote druk en heeft negatieve impact op zijn/haar uw gezondheid, sociale veiligheid en professionele integriteit. Werkprocessen kunnen ernstig verstoord worden. Grensoverschrijdend gedrag komt voor in het onderwijs, bij de overheid, in de zorg en ziekenhuizen, hulpverlening, woningcorporaties en dergelijke.

 

Gevolgen en aanpak
Stress, vermijdingsgedrag en handelingsverlegenheid zijn belangrijke verschijnselen bij wangedrag. Deze raken ook collega’s, teams, management en de hele organisatie. Professionals hebben veel waardering en respect en steun van collega’s en managers nodig. Een samenhangend pakket van beleidsmaatregelen t.a.v. professionals, cultuur, management en organisatie is noodzakelijk. Om een gezond werkklimaat te borgen en vermijdingsgedrag en handelingsverlegenheid te minimaliseren. Het aanpakken van wan- en grensoverschrijdend gedrag jegens professionals is een collectieve taak en de verantwoordelijkheid van de hele organisatie. Belangrijke thema’s bij de aanpak van wangedrag zijn onder meer: steunnetwerk, veilig en verbindend gezag, waakzame zorg, geweldloos verzet, organisatienorm.

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond van grensoverschrijdend gedrag problematiek
 • typen van grensoverschrijdend gedrag
 • gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor de professional
 • veranderende visie op aanpak van problematiek
 • wat is veilig en verbindend gezag?
 • welk preventief instrumentarium kunt u met uw medewerkers ontwikkelen
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma van deze masterclass introductietraining is interactief en praktisch van opzet. U kunt uw eigen vragen, praktijksituaties en ervaringen inbrengen. Het doel is u inzicht te geven in de mogelijkheden en randvoorwaarden om wangedrag jegens professionals te signaleren en aan te pakken en een preventief instrumentarium in uw team of organisatie in te voeren.
 
Preventieve aanpak bij grensoverschrijdend gedrag in het werk van de professional (basistraining)

Voor deelnemers die de voorkeur geven aan een uitgebreidere training over grensoverschrijdend gedrag in het werk van professionals, kunnen deelnemen aan de basistraining. Het programma van de basistraining bestaat uit deze trainingsmiddag training en een extra trainingsmiddag.

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 5 – 12 personen.

 

In-company en open inschrijving

Deze masterclass introductietraining wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil oriënteren op de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor de professional en behoefte heeft aan gericht beleidsinstrumentarium.

Directeuren, managers, teamcoördinatoren en andere belangstellenden.

De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen (ambtelijk, politiek), (semi)profit sectoren of als zelfstandige professional.

Het kan zinvol zijn om met meerdere personen uit een organisatie deel te nemen.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.