Moeilijke gesprekken makkelijker maken

 • masterclass training ( 2 middagen )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 450 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld)
 • 13 en 27 januari 2022
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Loopt u wel eens vast in gesprekken met uw medewerkers of collega’s? Wat is dan de interne dialoog bij uzelf en de ander(en)? Welke praktische waarden en gevoelens spelen? Hoe kunt u gevoelens en praktische waarden in gesprekken gebruiken voor meer diepgang en resultaat? Zoekt u een interactief en oplossingsgericht gespreksmodel? Wilt u kennis maken met de werkwijze van dialogisch communiceren?

 

Interne dialoog
Communiceren betekent vaak: meedenken met de ander. Er is veel behoefte aan leidinggevenden die kunnen meedenken met hun medewerkers.

Die zich kunnen verplaatsen in hun vragen, en denkwijzen, in wat er bij hen leeft en speelt.
Ieder mens heeft een interne dialoog. Daarin spelen gevoelens en praktische waarden een belangrijke rol. Praktische waarden zijn waarden die iemand heel belangrijk vindt en vaak toepast bij zijn/haar interne dialoog. Interne dialoog is zelfspraak, over dilemma’s, over dingen die medewerkers triggeren en hen aan het hart gaan, over wat zij heel belangrijk vinden.
De valkuil bij gesprekken met medewerkers is, dat het vaak over meningen en handelwijzen gaat en dat er snel naar oplossingen wordt overgegaan.

 

Dialogisch communiceren

Begrijpen van de interne dialoog helpt bij meedenken, verandering, diepgang en beter resultaat. Dialogisch communiceren bevordert verbinding tussen mensen. Mensen voelen zich beter gehoord en begrepen. Dialogisch communiceren is een gespreksmethode die oplossingsgericht is. Er zijn verschillende stappen en spelregels die moeten worden toegepast. Het gaat niet alleen om het stellen van goede vragen. Belangrijk onderdeel is ook het afwegen van handelingsopties aan de hand van praktische waarden.
De trainingsmiddagen geven u inzicht in de speciale vaardigheden voor dialogisch meedenken. U oefent de verschillende stappen van het interactieve gespreksmodel. Dialogisch communiceren is gebaseerd op onder meer het socratisch gedachtegoed en de theorie van het dialogische zelf.

 

 

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond en functie van het dialogisch gespreksmodel
 • wat is interne dialoog?
 • overtuiging, identiteit en bestaansverlangens
 • spelregels en stappen bij dialogische gesprekken
 • het stellen van de goede vragen
 • wat zijn praktische waarden?
 • toepassen van praktische waarden bij gesprekken
 • de leidinggevende als gespreksleider
 • oefening van het dialogisch gespreksmodel
 • toepassingsmogelijkheden op individueel en groepsniveau
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
Gekozen is voor twee opleidingsmiddagen. Na de eerste middag kunt u aan de hand van een paar opdrachten oefenen in uw eigen werksituatie.Uw opgedane vragen en ervaringen kunt op de tweede middag inbrengen.
Het oplossingsgerichte dialogische gespreksmodel is interactief en toepasbaar bij gesprekken met medewerkers en collega’s, maar ook bij teamoverleg, intervisie en coachen. Met het dialogisch gespreksmodel zijn inmiddels veel gesprekken met meer diepgang en beter resultaat gevoerd.

 

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De opleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep
Iedereen die meer diepgang en resultaat in (vastlopende) gesprekken met medewerkers, collega’s en anderen wil bereiken en kennis wil maken met een interactief oplossingsgericht gespreksmodel.   
School- en teamleiders, docenten, leerkrachten, zorgondersteuners, counselors en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.