Duurzame Inzetbaarheid en Work-Life-Engagement: aanpak en beleid

  • masterclass ( 1 dag )
  • 10 - 16 uur
  • € 395 p.p. (incl. koffie/thee/water, lunch, cursusmateriaal, inschrijfgeld)
  • op aanvraag
  • congrescentrum De Werelt, Lunteren

 

Inschrijven

 

Deze masterclass geeft u inzicht in preventief arbobeleid. Belangrijke onderdelen van preventie zijn duurzame inzetbaarheid en work-life-engagement. Work-life-engagement staat voor amplitie (versterking) van vitaliteit, bevlogenheid, energiebronnen en toewijding van leiding en medewerkers. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 

Gezondheid centraal
Steeds meer komt de gezonde medewerker centraal te staan in het organisatiebeleid. Niet alleen arbopreventie (risicobeheersing) maar amplitie (positieve werk- en gezondheidsbeleving) is het centrale issue binnen moderne organisaties aan het worden. Work-life-engagement en duurzame inzetbaarheid hebben raakvlakken met ‘Het Nieuwe Werken’ en leeftijdbewust personeelsbeleid.

Wat kunnen organisaties en arboprofessionals aan positieve werk- en gezondheidsbeleving doen?

 

Programma
Het programma biedt u meer kennis en inzicht in de achtergrond en het belang van work-life-engagement en de invloed hiervan op de duurzame en gezonde inzetbaarheid van medewerkers.Toegelicht wordt wat de verschillen zijn met risicobeheersing en met gangbare opvattingen over arbopreventie. Aandacht wordt besteed aan psycho-sociale arbeidsbelasting in een samenleving en in organisaties waar technologische innovaties en ‘het nieuwe werken’ actueel zijn. Aan de orde komt de relatie tussen psycho-sociale arbeidsbelasting en sociale innovatie. 

De studiedag is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De deelnemers hebben de gelegenheid om van te voren vragen en casuïstiek in te brengen, zodat het programma zoveel mogelijk hierop kan aansluiten.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u uw kennis en inzicht in work-life-engagement en duurzame inzetbaarheid vergroot
– kent u de overeenkomsten en verschillen tussen arbopreventie en work-life-engagement en duurzame inzetbaarheid
– heeft u inzicht in de samenhang tussen psycho-sociale arbeidsbelasting technologische innovaties en ‘het nieuwe werken’ vergroot

– heeft u ideeën voor preventief beleid dat aansluit bij positieve werk- en gezondheidsbeleving
– heeft u inzicht in het ontwikkelen van arbo-competenties ten behoeve van work-life-engagement en duurzame inzetbaarheid
– heeft u inzicht in het bespreekbaar maken van positieve werk- en gezondheidsbeleving in de organisatie en bij de directie
– weet u hoe u de arbofunctie kunt inzetten bij sociale innovatie
– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en ervaringen en kennis gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op lastige actuele casuïstiek.

 

Doelgroep
Arboprofessionals,  arbo/p&o/hrm-adviseurs, arbocoördinatoren, arbopreventiemedewerkers, leidinggevenden, directeuren, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, verzuimcoördinatoren, casemanagers, vertrouwenspersonen en andere geïnteresseerden.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company