Meer- en Hoogbegaafden Onderwijs & Begeleiding .......... diverse thema's

  • masterclass
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Verschillende maatwerk workshops kunnen door INVENTE worden verzorgd, waarbij een of meer van bijvoorbeeld de volgende thema’s aan de orde kunnen komen:

Het signaleren en diagnosticeren van meer- en hoogbegaafde leerlingen

– Het overleg met ouders en het verzamelen van relevante informatie over de leerling voor de hoogbegaafdenbegeleiding

– De individuele onderwijskundige en didactische aanpak door de docent of leerkracht

– Het maken van een goede keuze van leermiddelen voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafden

– Het onderwijs- en klassenmanagement voor meer- en hoogbegaafden

– De relatie met passend onderwijs in het algemeen

– De rol en taken van de docenten/leerkrachten/interne begeleiders/zorgcoördinatoren/ schooldirectie bij hoogbegaafden onderwijs & begeleiding.

 

Doelgroep

Docenten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, interne begeleiders, counselors, team- en schoolleiders, ouders, en andere betrokkenen bij het onderwijs.

 

Advies en begeleiding
INVENTE verzorgt ook advies- en begeleidingstrajecten. Deze bestaan uit onder meer:
– het geven van begeleiding en advies aan schooldirecties bij het ontwikkelen en implementeren van beleid voor meer- en hoogbegaafden onderwijs & begeleiding (ook op bovenschools niveau);
– het trainen van schoolteams in het signaleren en diagnosticeren van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
– het geven van voorlichting over meer- en hoogbegaafden onderwijs & begeleiding aan schooldirecties, aan teams van docenten en leerkrachten en aan interne begeleiders en ouders;
– het geven van begeleiding aan scholen bij het uitvoeren van onderzoek naar de aanwezigheid van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
– het adviseren en begeleiden bij het maken van een goede keuze van leermiddelen voor meer- en hoogbegaafden;
– het adviseren en begeleiden bij het onderwijs- en klassenmanagement voor meer- en hoogbegaafden;
– het adviseren over contacten met ouders en met andere bij de leerling (externe) betrokkenen;
– het begeleiden van en adviseren over specifieke leerlingen;
– het begeleiden bij de evaluatie van (projecten voor) meer- en hoogbegaafden onderwijs & begeleiding;
– het geven van advies en begeleiding bij het (verder) professionaliseren van de schoolteams en het borgen van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafden in de dagelijkse schoolpraktijk.

 

Voorlichting
Verder geeft INVENTE voorlichting en trainingen aan instellingen en functionarissen die te maken hebben met meer- en hoogbegaafde leerlingen, zoals GGD- en GGZ- instellingen, maatschappelijk werkers, huisartsen, logopedisten, psychologen, beleidsmedewerkers, ambtenaren, ziekenhuizen en dergelijke.

 

Informatie en kennismaking
Voor informatie en een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Anne-Marie de Vlas (INVENTE), telefoon 050-3145449, e-mail info@invente.nl .