De Professional kijkt in de spiegel (2 dagen)

  • masterclass ( 2 dagen )
  • 10 - 16 uur
  • € 395 p.p. (incl. cursusmateriaal, koffie/thee/water, lunch, inschrijfgeld)
  • op aanvraag en in-company
  • in overleg

 

Inschrijven

 

Deze tweedaagse masterclass voor leidinggevenden en professionals is een vorm van zelfkonfrontatie met uw eigen drijfveren, bestaansverlangens en valkuilen. Kennis over uw bestaansverlangens en drijfveren vergroot uw inzicht in hoe u sturing geeft en kunt geven aan u zelf en aan uw leidinggevende of professionele rol binnen uw team of organisatie. Valkuilen vormen voor u een diagnostisch instrument. Hoe werken uw drijfveren, bestaansverlangens en valkuilen door in uw werk, in uw leven en in uw contacten met anderen? En omgekeerd, wat doet uw team of organisatie met uw identiteit?

 

Bestaansverlangens van de professional
Er zijn altijd twee bestaansverlangens of motieven in het geding: zelfverwerkelijking en verbondenheid met anderen. Deze kunnen niet los van elkaar gezien worden en dus ook niet geïsoleerd van elkaar tot ontwikkeling worden gebracht. Juist omdat ze rechtstreeks met elkaar te maken hebben, komt het vaak voor dat zelfverwerkelijking ten koste gaat van contact en verbondenheid met anderen of omgekeerd. 

Bestaansverlangens zijn dualistisch. Een mens wil zijn eigen gang gaan, maar ook bij anderen horen. Zichzelf zijn, maar ook weten wat een ander daarvan vindt. Zich onafhankelijk opstellen, maar af en toe ook leunen. Tegenstrijdigheid die om een oplossing vraagt.

 

Levensverhaal van de professional
In het spanningsveld tussen zelfverwerkelijking en verbondenheid met anderen zoekt een mens gedurende zijn leven zijn eigen weg naar wie hij is en de zin van zijn bestaan. Het levensverhaal is de uitdrukking van een zoektocht waarin fundamentele vragen over de eigen authenticiteit een belangrijke rol spelen: Wie ben ik? Wat is echt belangrijk in mijn leven? Waar word ik ten diepste door gedreven?  Welke bestaansverlangens zijn bepalend voor de manier waarop ik als persoon en leidinggevende handel, reageer, denk en voel. Hoe werken die door in mijn werk, in mijn leven, in mijn contacten met anderen, en omgekeerd. Welke wending kan ik in mijn leven en werk aanbrengen? 

 

Programma is zelfkonfrontatie
De tweedaagse masterclass biedt u als leidinggevende en professional begeleiding bij het werken aan deze fundamentele vragen. Tijdens de masterclass wordt u als verteller in de gelegenheid gesteld om uw levensverhaal tot uitdrukking te brengen en uw bestaansverlangens, drijfveren en valkuilen te onderzoeken en te verhelderen. Dit brengt u meer zelfbegrip en zelfverstaan:

waarom u de dingen doet zoals u ze doet, wat u echt wil en belangrijk vindt, wat u ten diepste beweegt en waar uw kracht ligt om het verhaal van uw leven en uw functie van leidinggevende of professional verder tot ontwikkeling te brengen.

De masterclass vergroot uw inzicht in uw authenticiteit en daarmee in de verhouding tussen uw bestaansverlangens en uw rol als leidinggevende of professional. U krijgt meer zicht op uw persoonlijke drijfveren en valkuilen, patronen en thema’s die bepalend (blijken te) zijn voor de manier waarop u als persoon en leidinggevende of professional handelt, reageert, denkt en voelt.

De tweedaagse cursus is een vorm van zelfkonfrontatie en biedt u een aanzet tot verdere ontwikkeling en verbetering van het uitoefenen van uw leidinggevende of professionele functie. Het programma is interactief en praktisch van aard.

 

De datum van de tweede cursusdag wordt in overleg met de cursisten vastgesteld, zodat met persoonlijke omstandigheden rekening kan worden gehouden.

 

Aan het eind van de masterclass:
–  heeft u gereflecteerd op uw fundamentele vragen en uw inzicht in uw authenticiteit vergroot
–  heeft u uw inzicht in de verhouding tussen uw bestaansverlangens en uw rol als leidinggevende of professional vergroot
–  heeft u onderliggende motieven en gevoelens verkend
–  heeft u meer zicht gekregen op uw persoonlijke drijfveren en patronen
–  heeft u inspiratie opgedaan voor de verdere ontwikkeling van uw functie van leidinggevende of professional
–  heeft u ervaringen met collega’s gedeeld en deskundige feedback gekregen.

 

Doelgroep
Directeuren, managers, teamleiders, projectleiders, vakgroepleiders, (zelfstandige) interim-managers, hrm/p&o-managers en -adviseurs, juristen, financiële deskundigen, medici, klachten- en ombudsfunctionarissen, vertrouwensfunctionarissen en andere belangstellenden. Deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, gezondheidszorg, overheid, vrije bertoepen, profit-, non- en semi-profit organisaties.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company

 

De masterclass wordt in samenwerking met Caspers Consultancy verzorgd.