De Minimale Manager of Coach

  • masterclass ( 1 dag )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Deze masterclass gaat over het succesvol zijn als manager of coach met een minimum aan management- en/of coachingsgedrag en regels en een maximum aan eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers of cliënten.

 

Wat is minimaal management of coaching?

Er is een verschil tussen de beroepsmanagers en -coaches en de informele managers en coaches.
Mensen worden manager omdat ze bijvoorbeeld graag processen beheersen, doelen bereiken en ‘goed willen doen’ voor hun medewerkers, mensen helpen en coachen.  Anderen worden coach omdat zij bijvoorbeeld mensen willen ‘helpen’, begeleiden, adviseren bij problemen en persoonlijke ontwikkeling.

Minimaal management en coaching heeft vooral het karakter van ‘informeel’.

Bij het informele managen ligt vooral de nadruk op taakverrijking bij gewone medewerkers. De kern is vertrouwen in de volwassenheid van medewerkers.
Bij het informele coachen en coachend leidinggeven wordt er vanuit gegaan, dat de cliënt of medewerker de deskundige is van zijn/haar eigen levensverhaal en professionele ontwikkeling. Niemand kent zichzelf beter dan de cliënt of medewerker zelf. De coach is de deskundige van het proces en de methode. De kern is de gelijkwaardigheid van de coach en de cliënt.

Informele managers en coaches worden vaak niet als de echte managers en coaches gezien. De groep van informele managers en coaches groeit.

 

Programma
Het programma van de masterclass bestaat uit drie delen: 1. Wat is minimaal managen en coachen? 2. Wat zijn de ervaringen en waarom doen we het niet? 3. Hoe werkt minimaal managen en coachen in de praktijk en hoe voeren we het in?
De masterclass is praktisch van aard: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen werksituatie. U krijgt deskundige feedback. De casuïstiek die wordt behandeld, wordt door de cursisten zelf ingebracht. De resultaten van de masterclass zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de cursisten.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u uw kennis over de visie op minimaal managen en coachen vergroot
– heeft u inzicht in de achtergrond en randvoorwaarden bij minimaal managen en coachen
– heeft u inzicht in de samenhang tussen minimaal managen en coachen en leer- en veranderingsprocessen
– kent u de spelregels bij het invoeren van minimaal managen en coachen
– weet u hoe het proces bij minimaal managen en coachen verloopt
– heeft u kennis van de valkuilen en de succesfactoren
– heeft u inspiratie opgedaan en ervaringen gedeeld met collega’s.

 

Aansluitende masterclasses
Aan leidinggevenden en coaches wordt aanbevolen om ook deel te nemen aan de volgende masterclasses:
.  De professional kijkt in de spiegel
.  Oplossingsgericht dialogisch meedenken
.  Oplossingsgericht regie nemen en verbinden bij conflicten
.  Oplossingsgericht omgaan met (heftige) emoties
.  Oplossingsgericht geweldloos sociaal communiceren
.  Lastige onderwerpen en gedrag bespreekbaar maken

Zie voor gedetailleerde informatie bij de genoemde cursussen

 

Doelgroep
Ervaren en aspirant managers en coaches die behoefte hebben aan (kennismaking met en/of inspiratie door) een andere manier van kijken naar het vak van manager en coach.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company