Coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid Onderwijs

 • Opleiding ( 3 middagen )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 595,- p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water en inschrijfgeld).
 • start 27 oktober 2022 (Bakkeveen); start 3 november 2022 (Doorn)
 • conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen; conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen worden echter lang niet altijd gesignaleerd. Bovendien wordt er regelmatig handelingsverlegenheid ervaren door bijvoorbeeld leerkrachten en zorgcoördinatoren. Daarnaast kan de schooldirectie de aandacht voor deze doelgroep niet als een prioriteit zien. Dit brengt veel vragen met zich mee op schoolniveau en bij ouders.

Het is daarom belangrijk dat er een deskundige in de school aanwezig is voor al deze vragen. Tijdens de opleiding ‘Coördinator Meer- en Hoogbegaafden’ krijgt u tools in handen om als de deskundige in uw school passend onderwijs te organiseren en te verzorgen en collega’s en ouders te ondersteunen. Daarnaast staat in deze opleiding beleidsontwikkeling centraal en ontvang u de handvatten om op beleidsmatig niveau een start te maken met meer- en hoogbegaafden in uw school.

 

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • de theoretische achtergronden van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • het signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen;
 • de manier waarop meer- en hoogbegaafde leerlingen leren;
 • de onderwijskundige en didactische aanpak van het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen door de docent/leerkracht of de leerlingbegeleider;
 • het klassenmanagement;
 • de keuze en het gebruik van geschikte leermiddelen en lesmateriaal;
 • het onderpresteren van meer- en hoogbegaafden (verschijnselen, oorzaken en aanpak);
 • effectief communiceren;
 • het ontwikkelen van meer- en hoogbegaafdenbeleid bij u op school en het schrijven van een beleidsplan/protocol.

 

Praktijkgericht leren centraal
Het programma van deze opleiding is praktisch en interactief van aard. Praktijkgericht leren staat centraal. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. U krijgt hierop deskundige feedback. Om het rendement van de opleiding voor de deelnemers zo groot mogelijk te laten zijn, wordt met kleine deelnemersgroepen (5 – 10 deelnemers per groep) gewerkt. Hierdoor ontstaat een intensieve interactie tussen deelnemers onderling en met de docent.

 

Doelgroep
Iedereen die onderwijs geeft en/of aan hen leiding geeft, zoals docenten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, counselors, team- en schoolleiders en andere belangstellenden.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company

 

Deelnamekosten
Open inschrijving: € 595 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water en inschrijfgeld).
In-company: neem contact op met Anne-Marie de Vlas van INVENTE

 

Deskundige begeleiding
De opleiding wordt verzorgd door de HB-onderwijsspecialist INVENTE 

zie voor uitgebreide informatie www.invente.nl