Coördinatie Integriteit

  • masterclass ( 1 of 2 dagen )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Deze masterclass biedt u verdieping bij de ontwikkeling en de uitvoering van het integriteitbeleid in uw (overheids)organisatie, instelling of bedrijf. Veel organisaties hebben op de een of andere manier een regeling voor het melden van integriteitschendingen (‘klokkenluiden’). Het kan hierbij gaan om integriteitschendingen binnen de organisatie, maar ook om tekortschietende integriteit bij contacten met klanten, leveranciers of externe relaties. Vaak is een speciale medewerker of coördinator/vertrouwenspersoon aangesteld, die is belast met de meldpuntfunctie, het opstellen van gedragsregels binnen de organisatie, het evalueren en adviseren over gedragsregels, het  ontwikkelen en bewaken van beleid. Inmiddels is ervaring opgedaan met de aanpak van integriteit binnen organisaties en wordt steeds meer duidelijk welke onderdelen van de aanpak wel en niet effectief zijn. Het is nuttrig om regelmatig te evalueren en te onderzoeken wat wel en wat niet werkt en het integriteitbeleid bij te stellen.   

 

Programma

Deze masterclass biedt u de gelegenheid om uw eigen praktijksituaties en vragen aan de orde te stellen en samen met collega’s te reflecteren op de aanpak van integriteit in uw organisatie en op uw rol en taak daarbij. Door deze reflectie samen met collega’s te doen, ontstaat er een interessante situatie waarbij u tevens veel kunt horen en leren van wat in andere organisaties op het gebied van integriteitbeleid gebeurt. U en uw collega’s houden elkaar een spiegel voor en allen kunnen daarmee hun voordeel doen.

De studiedag is derhalve geschikt om uw coördinatiefunctie op te frissen, te reflecteren op uw inzet en effectiviteit en uw activiteiten weer een (nieuwe) impuls te geven. 

Het cursusprogramma is praktisch en interactief van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. U krijgt hierop deskundige feedback. Uw vragen en praktijksituaties kunt u ook tevoren inbrengen, zodat daarmee bij het opstellen van het programma alvast rekening kan worden gehouden.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u uw kennis en inzicht in de verschillende aspecten vanintegriteit,  integriteitbeleid en integriteitmanagement vergroot
– heeft u kennis en ervaring gedeeld over strategieën om integriteitrisico’s te verminderen en/of beter te beheersen
– heeft u uw inzicht in de toepassing en effectiviteit van meldsystemen en klachtenbehandeling vergroot
– heeft u gereflecteerd op uw rol, positie en bevoegdheden
– heeft u uw inzicht betreffende wet- en regelgeving, juridische en organisationele aspecten uitgebreid
– bent u op de hoogte van praktische mogelijkheden om niet-integer en ongewenste gedrag bespreekbaar te maken
– heeft u praktische ideeën opgedaan voor de coördinatie van integriteit in uw organisatie
– heeft u inspiratie opgedaan en kennis en ervaring gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op uw lastige actuele casuïstiek.

 

Doelgroep
Coördinatoren Integriteit, adviseurs integriteitbeleid, meldpuntfunctionarissen integriteit,  vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen, staffunctionarissen klachtenbehandeling, leidinggevenden, hrm/p&o-adviseurs en andere geïnteresseerden.
De masterclass staat ook open voor functionarissen die belast zijn met het starten en ontwikkelen van integriteitbeleid en belangstelling hebben voor ervaringen en praktijksituaties van collega’s die al enige tijd op het gebied van integriteit werkzaam zijn.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company