Arbopreventiecoördinator - praktijkopleiding (5 dagen)

 • praktijkopleiding ( 5 dagen, verspreid over 5 maanden )
 • 10 - 16 uur
 • € 1995 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, lunch, inschrijfgeld); € 1895 p.p. voor 2e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • start 16 september 2021
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn

 

Inschrijven

 

 

Een breed opgeleide Arbopreventiecoördinator met visie

De vijfdaagse praktijkopleiding voor de arbopreventiecoördinator sluit aan bij de toenemende vraag van organisaties naar één breed opgeleide arbopreventiecoördinator. Deze is het deskundige aanspreekpunt voor zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen organisaties.

Hij/zij is bekend met arbowet- en regelgeving, arbeidsrisico’s, arbopreventiebeleid, samenhang met verzuim, bedrijfsgezondheid, bedrijfsveiligheid en psycho-sociale arbeidsbelasting. De praktijkopleiding sluit daarbij aan.

 

Voor beginnende en bijscholende arbopreventiecoördinatoren
Door voortdurende aanpassing van het programma aan vernieuwende inzichten is deze praktijkopleiding niet alleen voor beginnende arbopreventiecoördinatoren geschikt, maar ook bestemd als bijscholing voor de arbopreventiecoördinator, die zich wil bijscholen en kennis en vaardigheden wil actualiseren en uitbreiden.

 

Afgestemd op veranderende en complexe problematiek

De praktijkopleiding heeft een breed opgezet programma dat aansluit bij de nieuwste inzichten over het werk van arbopreventiecoördinatoren.

Zij is breed van opzet en innovatief van inhoud. Er wordt met kleine groepen gewerkt. Aandacht wordt besteed aan de nieuwe veranderingen in de wetgeving, rol, positie en toenemende taken van de arbopreventiecoördinator, de vertrouwensfunctie voor medewerkers, nieuwe inzichten in de psycho-sociale arbeidsbelasting, advisering aan directie en ondernemingsraad en de veranderende visie op het werk van de arbopreventiecoördinator.

De opleiding onderscheidt zich hierdoor van andere (basis)cursussen.

 

 

Programma
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond en ontwikkelingen arbopreventie
 • veranderende visie, rol en positie arbopreventiecoördinator
 • taken en bevoegdheden arbopreventiecoördinator
 • arbowet- en regelgeving en andere juridische aspecten
 • onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid
 • vertrouwensfunctie van arbopreventiecoördinator
 • bereikbaarheid en rechtsbescherming
 • typen arbeidsrisico’s
 • opzetten en actualiseren arbeidsrisico-inventarisatie
 • gezondheid, veiligheid en psycho-sociale arbeidsbelasting
 • opzetten en uitvoeren van arbopreventieplannen
 • signaleren en oplossen van arboproblemen
 • arbobeleidsadvisering
 • uw verhouding tot directie en leidinggevenden
 • uw verhouding tot ondernemingsraad en medewerkers
 • uw verhouding tot arbodienst en arbeidsinspectie
 • taken van arbodienst en arbeidsinspectie
 • uw eigen zichtbaarheid in de organisatie
 • bespreken eigen casuïstiek deelnemers
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren en vraaggestuurd

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties en is vraaggestuurd. Vragen en (lastige) praktijksituaties van de deelnemers zijn medebepalend voor het verloop van de opleidingsdagen. De onderwerpen worden zo behandeld, dat het programma aansluit bij de leerdynamiek van de deelnemers. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De resultaten van de opleiding zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

 

Opleidingsdagen

De data van de 2e t/m 5e opleidingsdagen worden in onderling overleg met de deelnemers afgesproken.

De opleidingsdagen zijn verspreid over ca vijf maanden, zodat tussen de opleidingsdagen ervaring kan worden opgedaan. Opgedane vragen en praktijksituaties kunnen tijdens de volgende opleidingsdag worden ingebracht en behandeld. U krijgt deskundige feedback. De effectiviteit van de praktijkopleiding wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

 

Follow-up
Na afloop van de praktijkopleiding kunt u deelnemen aan studie- en intervisiedagen over uw eigen (lastige) casuïstiek. U ontvangt deskundige feedback. Na de praktijkopleiding kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om bij lastige praktijksituaties te overleggen met de docent.

 

Certificaat
De deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat.

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De praktijkopleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil voorbereiden op de functie van arbopreventiecoördinator of die zich wil bijscholen en kennis en vaardigheden wil actualiseren en/of uitbreiden. De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen, veiligheidsregio’s, nutsbedrijven, banken, (semi)profit sectoren. Ook hrm/p&o-adviseurs, beleidsadviseurs, kam en verzuimcoördinatoren, leidinggevenden en andere belangstellenden kunnen deelnemen. De opleiding is afgestemd op deelnemers met tenminste hbo werk-/denkniveau.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.