Arbopreventiecoördinator - opleiding (3 middagen)

 • Opleiding ( 3 middagen, verspreid over ca 2 maanden )
 • 13.30 - 16.30 uur
 • € 675 p.p. (incl. opleidingsmateriaal, koffie/thee/water, inschrijfgeld); € 575 p.p. voor 2e en volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • start voorjaar 2024 (Bakkeveen); start voorjaar 2024 (Doorn)
 • conferentiecentrum Nieuw Hydepark, Doorn; conferentiecentrum Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

 

Inschrijven

 

 

Een breed opgeleide Arbopreventiecoördinator met visie

Deze opleiding voor de arbopreventiecoördinator sluit aan bij de toenemende vraag van organisaties naar één breed opgeleide arbopreventiecoördinator. Deze is het deskundige aanspreekpunt voor zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen organisaties.

Hij/zij is bekend met arbowet- en regelgeving, arbeidsrisico’s, arbopreventiebeleid, samenhang met verzuim, bedrijfsgezondheid, bedrijfsveiligheid en psycho-sociale arbeidsbelasting. De opleiding sluit daarbij aan.

 

Voor beginnende en bijscholende arbopreventiecoördinatoren
Door voortdurende aanpassing van het programma aan vernieuwende inzichten is deze opleiding niet alleen voor beginnende arbopreventiecoördinatoren geschikt, maar ook bestemd als bijscholing voor de arbopreventiecoördinator, die zich wil bijscholen en kennis en vaardigheden wil actualiseren en uitbreiden.

 

Afgestemd op veranderende en complexe problematiek

Tijdens de opleiding worden actuele onderwerpen behandeld die aansluiten bij de nieuwste inzichten over het werk van arbopreventiecoördinatoren.

Het inhoud van het programma is essentieel voor het werk van de arbopreventiecoördinator en innovatief. Er wordt met kleine groepen gewerkt. Aandacht wordt besteed aan de nieuwe veranderingen in de wetgeving, rol, positie en toenemende taken van de arbopreventiecoördinator, de vertrouwensfunctie voor medewerkers, nieuwe inzichten in de psycho-sociale arbeidsbelasting, advisering aan directie en ondernemingsraad en de veranderende visie op het werk van de arbopreventiecoördinator.

 

 

Programma
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

 • achtergrond en ontwikkelingen arbopreventie
 • veranderende visie, rol en positie arbopreventiecoördinator
 • veranderingen in taken en bevoegdheden arbopreventiecoördinator
 • nieuwe arbowet- en regelgeving en andere juridische aspecten
 • onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid
 • vertrouwensfunctie van arbopreventiecoördinator
 • bereikbaarheid en rechtsbescherming
 • typen arbeidsrisico’s
 • opzetten en actualiseren arbeidsrisico-inventarisatie
 • gezondheid, veiligheid en psycho-sociale arbeidsbelasting
 • opzetten en uitvoeren van arbopreventieplannen
 • signaleren en oplossen van arboproblemen
 • arbobeleidsadvisering
 • uw verhouding tot directie en leidinggevenden
 • uw verhouding tot ondernemingsraad en medewerkers
 • uw verhouding tot arbodienst en arbeidsinspectie
 • taken van arbodienst en arbeidsinspectie
 • uw eigen zichtbaarheid in de organisatie
 • bespreken eigen casuïstiek deelnemers
 • valkuilen en succesfactoren

 

Praktijkgericht leren en vraaggestuurd

Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Het programma sluit aan bij uw eigen situaties en is vraaggestuurd. Vragen en (lastige) praktijksituaties van de deelnemers zijn medebepalend voor het verloop van de opleidingsdagen. De onderwerpen worden zo behandeld, dat het programma aansluit bij de leerdynamiek van de deelnemers. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. De resultaten van de opleiding zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

 

 

Opleidingsmiddagen

De data van de opleidingsmiddaeng worden in onderling overleg met de deelnemers afgesproken.
De opleiding wordt gestart bij minimaal 4 deelnemers

De opleidingsmiddagen zijn verspreid over ca twee maanden, zodat tussen de opleidingsmiddagen ervaring kan worden opgedaan. Opgedane vragen en praktijksituaties kunnen tijdens de volgende opleidingsmiddag worden ingebracht en behandeld. U krijgt deskundige feedback. De effectiviteit van de opleiding wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

 

Follow-up
Na de opleiding kan deelgenomen worden aan aanvullende opleidingsmiddagen. U kunt daarna ook gebruik maken van de mogelijkheid om bij lastige praktijksituaties te overleggen met de docent.

 

Certificaat
De deelnemers ontvangen na afloop van de praktijkopleiding een certificaat.

 

Groepsgrootte

Om het rendement hoog te houden wordt met kleine groepen gewerkt: 4 – 10 personen.

 

In-company en open inschrijving

De praktijkopleiding wordt zowel met open inschrijving  als in-company verzorgd.

 

Doelgroep

Iedereen die zich wil voorbereiden op de functie van arbopreventiecoördinator of die zich wil bijscholen en kennis en vaardigheden wil actualiseren en/of uitbreiden. De deelnemers zijn werkzaam in onderwijs, (gezondheids)zorg en hulpverlening, overheidsinstellingen, veiligheidsregio’s, nutsbedrijven, banken, (semi)profit sectoren. Ook hrm/p&o-adviseurs, beleidsadviseurs, kam en verzuimcoördinatoren, leidinggevenden en andere belangstellenden kunnen deelnemen. De opleiding is afgestemd op deelnemers met tenminste hbo werk-/denkniveau.

 

Meer informatie
Neem voor uw vragen of voor overleg over uw wensen en onze mogelijkheden contact op met Koos de Vlas.