Arbo, Preventie, Gezondheid/Verzuim (maatwerk)

  • masterclass verdieping ( 1/2, 1 of 2 dagen )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Deze masterclass is bestemd voor medezeggenschapsorganen, arbowerkgroepen, arbocoördinatoren/arbopreventiemedewerkers en andere belangstellenden die behoefte hebben  aan (verdieping van) actuele arbo-onderwerpen, een interactieve werkwijze met collega’s, reflectie en feedback op de eigen aanpak, nieuwe inspiratie. 

 

Programma

Het programma wordt in samenspraak met de deelnemers vastgesteld. Centraal in het programma staan uw eigen actuele (lastige) praktijksituaties. Aan de orde komen bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbo, preventie, gezondheid en verzuim; visie-ontwikkeling; de positie van de arbopreventiemedewerker, medezeggenschap, leidinggevende e.a.; uw taken en uw verhouding tot de directie, de afdeling hrm/p&o, de bedrijfsarts e.a.; het professioneel omgaan met de (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van arbopreventie, duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement, PMO, leeftijdfasebewust personeelsbeleid en dergelijke. En hoe gaat de arbopreventiemedewerker om met de ‘vertrouwensfunctie’ voor medewerkers? Wat betekent arbopreventie voor bijvoorbeeld  ‘Het Nieuwe Werken’ en psychosociale arbeidsbelasting?

Het cursusprogramma is vooral praktisch en interactief: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. Er is veel gelegenheid om uw vragen en praktijksituaties aan de orde te stellen. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties.
De masterclass biedt de deelnemers de gelegenheid om van te voren vragen en casuïstiek in te brengen, zodat het programma zoveel mogelijk hierop kan aansluiten. 

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u uw inzicht in allerlei praktische aspecten van uw werk met collega’s gedeeld en vergroot
– heeft u uw visie op ‘arbeid en gezondheid/veiligheid/welzijn’ en op uw arbopreventiewerk vergroot  
– heeft u meer inzicht in de achtergrond en het belang van gezondheidsmanagement, gezondheidsonderzoek, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid
– weet u meer hoe u het arbopreventiebeleid effectief kunt koppelen aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, gezondheidsmanagement en vitaliteitsbeleid
– heeft u kritisch gereflecteerd op uw positie, rol, taken, bevoegdheden, groeimogelijkheden  en waar uw grenzen liggen
– heeft u ideeën opgedaan voor uw eigen aanpak en inzet
– heeft u meer  inzicht in de samenwerkingsmogelijkheden met leidinggevenden, hrm/p&o-adviseurs, vertrouwenspersonen, de arbodienst/bedrijfsarts, de ondernemingsraad of de arbopreventiemedewerker
– weet u hoe u (meer) draagvlak voor uw adviezen kunt creëren in de organisatie en bij de directie
– heeft u ideeën opgedaan voor het uitvoeren van begeleidende taken (in plaats van alles zelf blijven doen)
– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en uw netwerk met collega’s vergroot
– heeft u feedback gekregen op uw vragen en lastige actuele casuïstiek.

 

Doelgroep
Leden van medezeggenschapsorganen, arbowerkgroepen, arboprofessionals met enige jaren ervaring, arbocoördinatoren, arbopreventiemedewerkers, arbo/hrm/p&o-adviseurs, kamcoördinatoren, bedrijfsmaatschappelijk werkers, verzuimcoördinatoren, casemanagers en leidinggevenden met arbotaken.

.

Deelname
Op aanvraag en in-company