Case-gesprekken voeren

  • masterclass ( 1 dag )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Deze masterclass biedt u inzicht en training in het effectief voeren van case-gesprekken. Case-gesprekken zijn gesprekken met medewerkers en cliënten waarbij u een bepaalde verandering in houding of gedrag wilt stimuleren, zodat hun deelname aan een goed verlopend arbeidsproces wordt bevorderd. Hierbij spelen vaak bepaalde overtuigingen een rol, die deelname aan een goed verlopend arbeidsproces belemmeren.

 

Van u als casemanager, verzuimbegeleider, arbo-advseur of hrm/p&o-adviseur wordt verwacht, dat u een effectieve rol kunt vervullen in gesprekken met medewerkers en cliënten. Maar de samenleving is dynamisch en de problematiek waarover werknemers of cliënten met u in gesprek (moeten) gaan, is vaak complex. In uw gesprekken met werknemers of cliënten liggen de oplossingen vaak niet voor het oprapen. Dikwijls moeten afwegingen en keuzes worden gemaakt. Bovendien kan vanuit verschillende perspectieven naar het probleem worden gekeken en probeert u dat in uw gesprekken met werknemers of cliënten ook te doen.

 

Verder is het zo, dat medewerkers en cliënten meestal behoefte hebben aan iemand die meedenkt: een meedenkhulp. Aan iemand die kan meedenken bij het oplossen van door hen ervaren of gesignaleerde problematiek. Uw gesprek met hen gaat dikwijls over een wens tot verandering en niet zozeer over klachten. Zij willen niet gered worden (‘opvang’), maar gehoord (‘meedenken’) worden. Zij denken aan veranderingen en verwachten van u dat u over de gewenste veranderingen kunt meedenken. Zij voelen zich steeds meer thuis in een cultuur waarin zij zelf auteur en actor van hun eigen (levens)verhaal zijn en blijven.   

De casemanager, verzuimbegeleider, arbo-advseur of hrm/p&o-adviseur is dan niet meer de klachten- en opvangfunctionaris maar de meedenker over de wens tot verandering. Dat vereist kunst en kunde van de meedenkhulp. Dat veronderstelt een gelijkwaardige relatie tussen u en degene die behoefte aan u als de meedenkhulp heeft.

 

Programma
De masterclass biedt u inzicht in de achtergrond, de werkwijze en de toepassingsmogelijkheden van dialogisch meedenken met medewerkers en cliënten. U oefent in het dialogisch meedenken met medewerkers en cliënten aan de hand van echte praktijksituaties. De casuïstiek wordt door de deelnemers zelf ingebracht. U heeft ruimschoots de gelegenheid om uw eigen vragen, ervaringen en praktijksituaties in te brengen. U krijgt hierop deskundige feedback. Het programma is interactief en praktisch van opzet: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. De nadruk bij deze masterclass ligt niet op de theorie achter dialogisch meedenken, maar op het doen en oefenen van meedenkgesprekken.

 

Aan het eind van de masterclass:
– heeft u inzicht in de werkwijze van dialogisch meedenken
– weet u vanuit welke achtergrond en belang dialogisch meedenken wordt toegepast
– heeft u inzicht in de spelregels en randvoorwaarden van dialogisch meedenken

– weet u wat uw positie, rol en bevoegdheden zijn bij case-gesprekken
– heeft u door praktische oefening kennis gemaakt met de werkwijze van het voeren van meedenkgesprekken
– heeft u ervaren om op gelijkwaardig niveau met uw medewerker of cliënt in gesprek te zijn
– heeft u kennis van de toepassingsmogelijkheden van dialogisch meedenken in uw werk
– heeft u nieuwe inspiratie opgedaan en kennis gedeeld met collega’s
– heeft u feedback gekregen op uw vragen en lastige actuele casuïstiek.

 

Doelgroep
Casemanagers, verzuimbegeleiders, arbo-advseurs, p&o/hrm-adviseurs, vertrouwenspersonen, docenten, hulp- en zorgverleners, klachtenfunctionarissen, leidinggevenden, directeuren en andere belangstellenden (wo/hbo werk-/denkniveau).

 

Deelname
Open inschrijving en in-company