Authentiek zijn in de eigen professie

  • masterclass ( 2 dagen )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Deze tweedaagse masterclass gaat over fundamentele vragen: Wie ben ik echt? Wat zijn mijn diepere drijfveren en bestaansverlangens? Hoe werken die door in mijn professie? En omgekeerd: wat doet mijn werk en wat doen mijn relaties in mijn werk met mij?

Bestaansverlangens zijn dualistisch. Enerzijds streven mensen er naar zichzelf te bevestigen en zich te onderscheiden van anderen. Anderzijds verlangen zij naar verbondenheid met en geborgenheid bij de ander.

In het spanningsveld tussen deze twee bestaansverlangens zoekt een mens gedurende zijn leven zijn eigen weg naar wie hij is en de zin van zijn bestaan.

Wanneer een mens zijn levensverhaal vertelt, geeft hij uitdrukking aan deze zoektocht.
Al vertellend zoekt hij een rode draad in de gebeurtenissen die hij meemaakt en de ervaringen die hem toevallen.

De verteller stuit hierbij op fundamentele vragen zoals: wie ben ik? Wat is eigenlijk belangrijk in mijn leven? Welke wending kan ik in mijn leven en werk aanbrengen?

De tweedaagse masterclass biedt begeleiding bij het werken aan deze fundamentele vragen.

De verteller wordt in de gelegenheid gesteld om zijn levensverhaal tot uitdrukking te brengen en zijn bestaansverlangens of drijfveren te onderzoeken en te verhelderen. Dit brengt hem meer zelfbegrip en zelfverstaan :

waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet, wat hij eigenlijk wil, wat hem ten diepste beweegt en waar zijn kracht ligt om het verhaal van zijn leven verder tot ontwikkeling te brengen.

Wanneer u leiding geeft of als professional hulp verleent, adviseert, les geeft et cetera, heeft u niet alleen behoefte aan mensenkennis maar ook behoefte aan zelfkennis.

 

Programma

De tweedaagse masterclass vergroot uw inzicht in uw authenticiteit en daarmee in de verhouding tussen uw bestaansverlangens en uw professie. U krijgt meer zicht op uw persoonlijke drijfveren, patronen en thema’s die bepalend (blijken te) zijn voor de manier waarop u als persoon en leidinggevende/professional handelt, reageert, denkt en voelt.

De masterclass cursus is een vorm van zelfkonfrontatie en biedt u een aanzet tot verdere ontwikkeling en verbetering van het uitoefenen van uw functie als leidinggevende en/of professional.

Het programma is interactief en praktisch van aard.

 

Aan het eind van de masterclass:
–  heeft u gereflecteerd op uw fundamentele vragen, zoals: Wie ben ik? Wat is eigenlijk belangrijk in mijn leven? Welke wending kan ik in mijn leven en werk aanbrengen?
–  heeft u uw inzicht in het spanningsveld tussen zelfverwerkelijking en verbondenheid met anderen vergroot
–  heeft u onderliggende motieven en gevoelens verkend
–  heeft u meer zicht gekregen op uw authenticiteit, uw persoonlijke drijfveren en patronen
–  heeft u inspiratie opgedaan voor de verdere ontwikkeling en verbetering van het uitoefenen van uw professie
–  heeft u ervaringen met collega’s gedeeld en deskundige feedback gekregen.

 

Doelgroep
Vakspecialisten, juristen, medici, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, (beleids)adviseurs, docenten, controllers, zelfstandige  professionals, hrm/p&o-adviseurs, teamleiders, leidinggevenden en andere belangstellende professionals. Deelnemers zijn werkzaam in non- en semi-profit organisaties, overheid, bedrijfsleven en vrije beroepen.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company.

 

De masterclass wordt in samenwerking met Caspers Consultancy verzorgd.