De belangrijkste tool ben je zelf. De (helpende, docerende, leidinggevende) Professional kijkt in de spiegel

  • masterclass ( 2 dagen )
  • op aanvraag en in-company

 

Inschrijven

 

Als (helpende) professional wilt u niet alleen plezier in uw werk hebben, maar ook succesvol zijn. Inzicht in u zelf is daarvoor een belangrijke basisvoorwaarde. Onder de (helpende) professional verstaan we zowel leidinggevenden als vakspecialisten, docenten, leerkrachten, zorg- en hulpverleners, vertrouwenspersonen, klachten- en ombudsfunctionarissen, mediators, hrm/p&o-adviseurs e.a..   

Deze masterclass gaat over de binnenkant van de (helpende) professional. Het programma van deze masterclass is een vorm van zelfkonfrontatie. Het boeiende en inspirerende is, dat u deze zelfkonfrontatie in een ontspannen sfeer samen met uw collega’s en andere belangstellenden doet.

 

Drijfveren en valkuilen van de professional
Als professional hebt u het beste met andere mensen voor. U doet uw best om te zorgen dat u uw cliënt of uw medewerker goed helpt en dat de dingen goed gaan.
Maar niet altijd bent u tevreden over wat u hebt bereikt en misschien voelt u zich wel eens een ‘sukkel’. Soms heeft u wellicht last van een bepaald soort mensen: dominante types, mensen die zich slachtoffer voelen, roddelaars, klagers, mensen die nooit vragen stellen of het liefst zichzelf horen.
U vraagt zich misschien wel eens af waar uw reddende gedrag, uw machteloze gevoel of de triggers van bepaalde mensen vandaan komen en hoe u daarmee het beste om kunt gaan. Misschien heeft u wel eens gemerkt, dat hoe meer u uw best doet om te zorgen dat de dingen op uw manier goed gaan, hoe minder de oplossing als bevredigend wordt ervaren. 

 

Waarom kijkt de (helpende) professional in de spiegel?
De professional heeft een buitenkant en een binnenkant. De binnenkant gaat niet over uw cliënt, medewerker, leerling, collega of leidinggevende maar over ons zelf als professional. Waarom kijken in de spiegel naar onze binnenkant?

Een belangrijk gezegde is: ‘je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen’. We kunnen dominante types, mensen die zich slachtoffer voelen, roddelaars, klagers, mensen die nooit vragen stellen of het liefst zichzelf horen, niet veranderen, maar er wel mee leren omgaan.

Als professional bent u er evenwel nog niet als u geleerd hebt om met dergelijke types of met lastige situaties om te gaan. In uw soort werk is het belangrijk, dat u weet waarom u de dingen doet zoals u ze doet, wat uw intenties en drijfveren zijn en wat uw persoonlijke valkuilen zijn.

Uw cliënten, medewerkers, leerlingen, collega’s, leidinggevenden en anderen merken in gesprekken met u wie u bent, waar u voor staat, wat uw drijfveren zijn en ook wat uw valkuilen zijn en hoe u met het overgangsgebied tussen uw drijfveren en uw valkuilen omgaat. Het effect van uw werk is het effect van u zelf. De belangrijke sleutel naar succesvol werk is inzicht in uw eigen drijfveren en valkuilen. 

 

Programma is zelfkonfrontatie
Het programma van deze masterclass is een vorm van zelfkonfrontatie. Het boeiende en inspirerende is, dat u deze zelfkonfrontatie in een ontspannen sfeer samen met uw collega’s en andere belangstellenden doet. Aandacht wordt besteed aan uw drijfveren, valkuilen en onderliggende gevoelens. Valkuilen vormen voor u zelf een diagnostisch instrument.

Het programma is interactief en praktisch van aard: deskundigheidsbevordering, kennisdeling en intervisie. Praktijkgericht leren staat centraal. U krijgt deskundige feedback op uw vragen, ervaringen en praktijksituaties. 

 

De masterclass is voor de cursist een investering van twee cursusdagen. Tijdens de eerste cursusdag wordt met de deelnemers de datum van de tweede cursusdag afgesproken, zodat met persoonlijke omstandigheden rekening kan worden gehouden. Er wordt met kleine groepen gewerkt (2-4 personen).

 

Het programma van de masterclass is samen met Johanna Caspers, expert op het gebied van zelfonderzoek, ontwikkeld en zij is ook actief betrokken bij de uitvoering van de masterclass.

 

Aan het eind van de masterclass:
–  heeft u als (helpende) professional in de spiegel naar uw ‘binnenkant’ gekeken
–  heeft u samen met collega’s gereflecteerd op de drijfveren en valkuilen in uw werk
–  heeft u uw inzicht in het overgangsgebied tussen uw drijfveren en uw valkuilen vergroot
–  heeft u uw onderliggende gevoelens en bestaansverlangens verkend
–  heeft u meer zicht gekregen op uw persoonlijke ontwikkeling in relatie tot uw werk en op het geven van sturing aan de manier waarop u in uw werk handelt, reageert, denkt en voelt
–  heeft u inspiratie opgedaan voor de verdere ontwikkeling van u zelf in uw werk
–  heeft u ervaringen met collega’s gedeeld en deskundige feedback gekregen.

 

Doelgroep
Docenten/leerkrachten, leidinggevenden, projectleiders, hrm/p&o-adviseurs, vertrouwenspersonen, klachten- en ombudsfunctionarissen, mediators, communicatieadviseurs, beleidsadviseurs, zorg- en hulpverleners, maatschappelijke en juridische adviseurs/begeleiders, zelfstandige professionals en andere belangstellenden.

 

Deelname
Open inschrijving en in-company